Tuesday, August 10, 2010

ျမင္ခ်င္သည္ ေရႊျပည္ႀကီးကုိလ ( ၁ )

“ကြ်ႏု္ပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို တည္ျမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္း၍ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္တကြ တရားဥပေဒတို႕ႏွင့္အညီ မိမိ၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ယံုၾကည္ ေလးျမတ္၊ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ ထမ္းရြက္ပါမည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ေဘးအႏၱရာယ္ အေပါင္းတို႕ကို တြန္လွန္ဖယ္ရွားရန္ ႀကီးစြာေသာသတိ ဝိရိယျဖင့္ အားထုတ္ပါမည္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးငွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အား ကြ်ႏု္ပ္၏ အသက္ႏွင့္ ကိုယ္ကို အပ္ႏွင္းသည္ ဟု ေလးနက္တည္ၾကည္စြာေၾကညာ၍ ကတိသစၥာျပဳသည္”

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာလအတြင္းက ႏိုင္ငံ့ရာဇဝင္တေလွ်ာက္လံုး၌ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတတို႕ကို မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားက တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႕ ကား ထိုႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ႏွင့္ သူ၏အစိုးရအဖြဲ႕တို႕ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို၊ ရာထူးလက္ခံ၊ တာဝန္စတင္ ထမ္း ေဆာင္ၾကမည့္ေန႕ ျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ယေန႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖို႕ ေခတ္သစ္တခုထဲသို႕ စတင္ ဝင္ေရာက္သည့္ ေန႕ထူးေန႕ျမတ္ႀကီး တေန႕သဖြယ္ စိတ္လွဳပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေနေလသည္။ ႏိုင္ငံတဝန္းလံုး တြင္ သည္ကေန႕ သမၼတသစ္က သူ၏ရာထူးလက္ခံမိန္႕ခြန္း ထဲ၌ ဘာေတြမ်ားထည့္ေျပာေလမလဲဟု စိတ္ဝင္ တစားျဖင့္ လွဳပ္လွဳပ္ရြရြျဖစ္ေနၾကကာ အိမ္တိုင္းလိုလိုပင္ မိမိတို႕၏ ရုပ္ျမင္ သံၾကားစက္မ်ား၊ ေရဒီယိုသာရွိသူ မ်ားက ေရဒီယိုမ်ားကို ဖြင့္ထားၾကသည္။ ဤ သမၼတသစ္ ရာထူးလက္ခံက်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုပြဲ အခမ္းအနားသို႕ အထူးဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ၾကြေရာက္ အားေပးခ်ီးျမွင့္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ သူမသည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုက တိုက္ရုိက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ထား ေသာ သမၼတသစ္က ႏိုင္ငံေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုေနသည္ကို ၾကည့္ကာ သူမႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူတို႕၏ “ဒုတိယေျမာက္လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမွဳ” ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးျခင္းအတြက္ၾကည္ႏူး ပီတိျဖစ္ေနဟန္ရွိေလသည္။

“ယခုအခ်ိန္ကစၿပီး ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ ရာထူးတာဝန္ စတင္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ပထမဆံုး မိန္႕ခြန္းကို ျမြက္ၾကားပါလိမ့္မယ္ခင္ဗ်ား”

ရာထူးလက္ခံပြဲအခမ္းအနားမွဴး လ ုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ျပန္ၾကားေရးအတြင္းဝန္၏ ေၾကညာသံ ေပၚထြက္လာသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပံဳးျပံဳးရႊင္ရႊင္ႏွင့္ လက္ေဝွ႕ရမ္းရင္း စကားေျပာစင္ျမင့္ဖက္သို႕ ခ်ဥ္းကပ္လာသည္။ ထို႕ေနာက္ ေအာက္ပါမိန္႕ခြန္႕ကို စတင္ေျပာၾကားေလသည္။

ေလးစားအပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသူျမန္မာႏိုင္ငံသား အေပါင္းတို႕ခင္ဗ်ား။

မဂၤလာပါလို႕ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႕ က်ေနာ့္ကိုဒီ “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ” ဆိုတဲ့ ရာထူးတာဝန္ ကိုယံုၾကည္စြာအပ္ႏွင္း၊ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၾကတဲ့ မိဘျပည္သူ ျမန္မာလူထုႀကီးကို ရင္ထဲက လွိဳက္လွိဳက္လွဲလွဲနဲ႕ ေက်းဇူး အထူး တင္မိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီကေန႕ကစၿပီး ဒီရာထူးရဲ႕ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရင္း မိမိ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ တိုင္းျပည့္ဝန္ကို ထမ္းရြက္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်နပ္ဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း လည္းေျပာလိုပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ရာထူးဆိုတာ တာဝန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာထူးဆိုတာ အာဏာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရာထူးႀကီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ တေယာက္ဆီမွာ ထိုက္သင့္တဲ့ အာဏာ တခ်ိဳ႕ရွိရတာဟာ သူ႕ရဲ႕ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ဖို႕အတြက္သာလွ်င္ ျဖစ္ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တဦးဟာ သမၼတရဲ႕ တာဝန္မ်ားကိုေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ မထမ္း ေဆာင္ဘဲနဲ႕ သမၼတရဲ႕ အာဏာမ်ားကိုသာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထုတ္သံုးေနရင္ သူ႕ကိုအာဏာရွင္သမၼတလို႕ ေခၚဆိုရပါ လိမ့္မယ္။ က်ေနာ္အဲဒီလို အာဏာရွင္သမၼတမ်ိဳး မျဖစ္ေစရပါဘူး၊ သမၼတတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္တဲ့ သမၼတမ်ိဳး သာ ျဖစ္ေစရပါ့မယ္ လို႕ ဒီေန႕၊ ဒီအခ်ိန္၊ ဒီေနရာကေနၿပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးကို ရုိးသား တည္ၾကည္ ေလးနက္စြာ က်ေနာ္ကတိေပး ပါတယ္။( လက္ခုပ္ဩဘာသံမ်ား)

ဒီ သမၼတရာထူးကေန က်ေနာ္ဘာမ်ား ေမွ်ာ္လင့္မိပါသလဲလို႕ တစံုတေယာက္က က်ေနာ့္ကို ေမးလာခဲ့ လို႕ရွိရင္ က်ေနာ့္ကို ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ ေဟာဒီအမိေျမကို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူေနမွဳအဆင့္အတန္း၊ စိတ္ဓါတ္အဆင့္ အတန္း အရ ကမၻာ့ အလယ္မွာ မ်က္ႏွာမငယ္ရေအာင္၊ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေအာင္ ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားေတြ အားလံုး တက္ညီလက္ညီ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ ၾကစဥ္တုန္းက က်ေနာ္လည္း တာဝန္အရွိဆံုး ႏိုင္ငံသား တေယာက္အျဖစ္နဲ႕ ပါဝင္ခဲ့တယ္လို႕ မေသခင္ၾကည္ႏူးသြားခဲ့ခ်င္တာ ပဲရွိပါတယ္။ ဒီရာထူးကေန က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သမွ်က အဲဒီေလာက္ပါပဲ။ အဲ - သူေဌးႀကီးျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵကေလးမ်ားရွိရင္ ေတာ့ အျမတ္ရ ဖို႕ေသခ်ာတဲ့ေကာင္းေရာင္းေကာင္းဝယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခုေလာက္ပဲ က်ေနာ္ လုပ္ကိုင္မွာပါ။ က်ေနာ္ လုပ္ လည္း လုပ္တတ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႕လည္း ဒါကိုသိတာပါပဲ။ ဒီအျမတ္ရဖို႕ မေသခ်ာတဲ့ သမၼတ အလုပ္ ကို ေတာ့ လာ မလုပ္ပါဘူး ခင္ဗ်ား။ ( ရယ္သံမ်ား)

အခု တဆက္တည္းပဲ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးကို ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးတဲ့ ကတိစကားတခြန္းကိုလည္း က်ေနာ္ေပးခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္ဟာ ရာႏွဳန္းျပည့္ရိုးသားဖို႕ ျဖစ္ႏိုင္သည့္တိုင္ သာမန္ပုထုဇာဥ္တေယာက္မွ်သာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ့္ရဲ႕ စိတ္ကူး စိတ္သန္း နဲ႕ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ အခါခပ္သိမ္းမွန္လိမ့္မယ္လို႕ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္နဲ႕ က်ေနာ့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြဟာ မွားယြင္း၊ ခြ်တ္ေခ်ာ္၊ တိမ္း ေစာင္း ေနတယ္လို႕မ်ား သေဘာရၾကရင္ ျပည္သူလူထုႀကီး အေနနဲ႕ က်ေနာ္တို႕ကို သတင္း စာ၊ မီဒီယာ ေတြ ေပၚကေနၿပီးေတာ့ ေထာက္ျပ ေဝဖန္ တည့္မတ္ ေပးႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒါေလာက္နဲ႕မွ မေက်နပ္ႏိုင္ေသးရင္ လူကိုယ္တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခ်င္ရင္ျပႏိုင္ၾကပါတယ္။ ( လက္ခုပ္ဩဘာသံမ်ား) ျပည့္အေရးကို ကိုယ့္အေရး လိုသေဘာထားၿပီး မိမိဆႏၵကို အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြသိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ျပသတယ္ဆိုတာဟာ တာဝန္သိ ႏိုင္ငံသား ေကာင္းေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္၊ လွပတဲ့အမူအရာ၊ ခ်စ္ခင္စဖြယ္ အေလ့အထ တရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕ မဟုတ္ တာ မလုပ္သေရြ႕၊ ျပည္သူေတြက က်ေနာ္တို႕ကို အလကား အားအားလ်ားလ်ား အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီးေတာ့ ဆႏၵျပ ေနၾကမွာမဟုတ္ဘူးလို႕လည္းယံုၾကည္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႕ အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ ခင္ဗ်ားတို႕ ေတြ႕ခဲ့ဖူးတဲ့ အစိုးရ အဖြဲ႕ေတြလို ျပည္သူေတြလမ္းေပၚထြက္လာမွာ ေသမေလာက္ေၾကာက္တဲ့၊ ဆႏၵျပပြဲေတြ မေပၚေပါက္ ေအာင္ မသမာတဲ့ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ ကာကြယ္တားဆီးထားလိမ့္မဲ့ အစိုးရ မ်ိဳး မဟုတ္ေၾကာင္း မိဘျပည္သူမ်ား ကို အသိေပးထားလိုပါတယ္။ (လက္ခုပ္ဩဘာသံမ်ား)

က်ေနာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ အစိုးရအဆက္ဆက္က ျပည္သူေတြဆႏၵျပၾကမွာကုိ မလိုလားၾကတဲ့ အစဥ္အလာႀကီး ရွိခဲ့ ဖူးေတာ့ကာ က်ေနာ္တို႕ျပည္သူေတြကလည္း ကိုယ့္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြသိေအာင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျပသစရာ ရွိလာရင္ ဘယ္လိုသိကၡာရွိရွိ၊ စည္းကမ္းနည္းလမ္းတက်၊ တရားဝင္ဆႏၵျပသႏိုင္မလဲဆိုတာ မသိၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႕လက္ထက္မွာ ျပည္သူေတြ ဂုဏ္ သိကၡာ ရွိရွိ၊ အဆင့္အတန္းရွိရွိ၊ စည္းကမ္း ေသေသ ဝပ္ဝပ္နဲ႕ တရားဝင္ဆႏၵျပသႏိုင္ၾကေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ဒီအတြက္ ဥပေဒတခု အတိအလင္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီးသား ရွိေနေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့က်ေနာ္တို႕ပါတီက မၾကာခင္ လႊတ္ေတာ္ ကို “ႏိုင္ငံသားမ်ား ဆႏၵျပသေရး က်င့္ထံုးဥပေဒ” မူၾကမ္းတရပ္တင္ဖို႕ရွိပါတယ္။ ဒါကို လႊတ္ေတာ္မွာ ေခ်ာေခ်ာ ေမြ႕ေမြ႕ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့လို႕ရွိရင္ ဥပေဒတရပ္ အသက္ဝင္ေအာင္ က်ေနာ္ သမၼတအျဖစ္နဲ႕ ပထမဦးဆံုး လက္မွတ္ထိုး ေပးရမဲ့ ဥပေဒ ဟာ လည္း ဒီဥပေဒပဲျဖစ္ဖို႕ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ ( လက္ခုပ္ဩဘာသံမ်ား) ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီဥပေဒကို ျပဌာန္းျပီး သြားလို႕ ရွိရင္ က်ေနာ္ တို႕ျပည္သူေတြဟာ အမ်ားျပည္သူကို အေႏွာက္ အယွက္ နဲ႕ အႏၱရာယ္ တစံုတရာ မျဖစ္ေစသေရြ႕၊ တစံု တေယာက္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရး အာဃာဓ နဲ႕ ရွဳတ္ခ် အသေရဖ်က္ ေနျခင္း မဟုတ္သေရြ႕ ဘယ္လိုႏိုင္ငံ့အေရးကိစၥမ်ိဳးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့မဆို မိမိတို႕ရဲ႕ ဆႏၵကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ( လက္ခုပ္ဩဘာသံမ်ား) ဒါဟာ က်ေနာ္တို႕ ႏိုင္ငံမွာ “ဆႏၵျပတယ္ဆုိတာ အဖ်က္အေမွာက္လုပ္ရပ္”၊ “ဆႏၵျပသူေတြဟာ အဖ်က္အေမွာက္သမား ကေလကေခ်ေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ တစံုတဖြဲ႕ရဲ႕ ေသြးထိုးလွံဳ႕ေဆာ္ အသံုးခ်ျခင္းခံရတဲ့ ဥာဏ္ႏံုနဲ႕သူေတြ” ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ့တဲ့ ဆင္ျခင္ တံုတရားႀကီး နဲ႕ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာ ႏိုင္ငံသားဂုဏ္သိကၡာ ခိုးယူျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြကို က်ေနာ္တို႕ လက္ထက္မွာ အလွ်င္အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ေပးဆပ္ခ်င္တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးပါပဲ။ ( လက္ခုပ္ဩဘာသံမ်ား)

အခုက်ေနာ္တို႕အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႕ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ဒီရာထူးသက္တမ္းကာလအတြင္းမွာ အဓိက ဦးစားေပးၿပီး၊ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သြားမယ္လို႕ ရည္ရြယ္ဆံုးျဖတ္ထားၾကတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ တခ်ိဳ႕ကို ႀကဳိတင္ၿပီး ေျပာျပ ထား ခ်င္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ဟာ က်ေနာ္ မဲဆြယ္ေနတာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ က်ေနာ္ ဒီေန႕ လူသိရွင္ၾကား ေျပာလိုက္ သမွ်ကို က်ေနာ္ တေန႕ေန႕မွာ တကယ္လုပ္ေပးရမဲ့ တာဝန္ရွိတာကို သိပါတယ္။ ဒီလိုသိသိႀကီးနဲ႕ပဲ က်ေနာ္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးကုိ ဒီကတိေတြကို ေပးခ်င္ပါတယ္။

(၁) က်ေနာ္ ႏိုင္ငံေရး က႑ကေနစၿပီး ေျပာပါ့မယ္။ က်ေနာ္တို႕အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ ၿပီးဆုံးေအာင္လုပ္ဖုိ႕ က်န္ေန ေသးတဲ့ ႏုိင္ငံ ေရး တာဝန္(ဝါ) အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္တရပ္ကို ဆက္ခံထားရပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳး စီးပြားကို ေရွ႕ရွဳၿပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္သူလူထု၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႕ တပ္မေတာ္ကပုဂၢိဳလ္ေတြ တစိတ္တည္း၊ တဝမ္းတည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက ျခင္းေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႕ ဟာ အခုဆုိရင္နအဖ အစိုးရ လက္ထက္တုန္းက အတင္း အၾကပ္ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အတုအေယာင္ ၂၀၀၈ - ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေတာ့ ျပည္သူ႕ဆႏၵ ( referendum) နဲ႕ အညီတရားဝင္ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဒီ ဥပေဒကို အစား ထိုးဖို႕ သမာ သမတ္က်ၿပီး၊ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ တရပ္ကို က်ေနာ္တို႕ အခုအခ်ိန္ထိ မေရးဆြဲရေသး ပါဘူး။ အခု က်ေနာ္တုိ႕ အစိုးရ တက္လာခဲ့တဲ့၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ယာယီအသံုးျပဳဖုိ႕ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းေပးလုိက္တဲ့ ဥပေဒ ရဲ႕ နိဒါန္းနဲ႕ ပုဒ္မ ၁၀၆ တုိ႕မွာ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း က်ေနာ္တုိ႕ ဟာ အဲဒီလို ႏုိင္ငံ ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သစ္မ်ိဳး တခုကို ေဆာလွ်င္ႏိုင္သမွ် ေဆာလွ်င္စြာေရးဆြဲၿပီး၊ ဒီဥပေဒ သစ္ကို ေနာက္ထပ္ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵ ခံယူပြဲတရပ္နဲ႕ အတည္ျပဳၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အၿပီး အျပတ္မဟုတ္ေသးတဲ့ ယခုလက္ရွိယာယီဥပေဒကုိ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ေတြလည္း ပါဝင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ေလာက္ကသာ အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျပည္လုံးက်ြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲကုိေတာ့ မျပဳလုပ္ခဲ့ေသး ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႕အစုိးရဟာ ဒီ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ သစ္ ေရးဆြဲေရး နဲ႕ ျပည္လုံးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေရး တာဝန္ကုိ ၿပီးဆုံးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႕ႏုိင္ငံမွာက တမင္းတက္ရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတခု ေရးၾကတယ္လုိ႕ ဆုိရမလိုျဖစ္ ေနပါတယ္။ ဒီအစဥ္အလာႀကီးကုိ က်ေနာ္တုိ႕ လက္ထက္မွာ အဆုံးသတ္ေစခ်င္လွပါၿပီ။ ေရွ႕သုိ႕ လက္ဆင့္ မကမ္းခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ေနာင္ ခဏခဏ ျပင္မေနရ ေလာက္ေအာင္ထိ သမာသမတ္က်တဲ့၊ ရုိးသား ေျဖာင့္မွန္တဲ့၊ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္လည္းရွိတဲ့ အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒသစ္ တရပ္ကုိ က်ေနာ္တုိ႕ တုိင္းရင္းသား ညီကုိတေတြ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအားလုံး ေက်ေက်နပ္နပ္၊ ညီညီညြတ္ညြတ္ နဲ႕ ေရးဆြဲၾကပါစုိ႕။ ဒီလုိေရးဆြဲႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ကုိယ္စားျပဳ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ေတာတြင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အလြတ္သေဘာ တက္ေရာက္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြး တင္ျပလုိၾကတဲ့ လူမွဳေရး အသင္းအပင္း အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ တသီးပုဂၢလ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို တက္ေရာက္ ခြင့္ျပဳမဲ့ “ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ေရးဆြဲေရး ပဏာမညီလာခံ” တရပ္ကို က်ေနာ္တုိ႕ က်င္းပ ေပးလုိပါတယ္။ ဒီညီလာခံရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က ေတာ့ ေဟာဒီျပည္ေထာင္စုႀကီး ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ က်ေနာ္တုိ႕ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ထားရွိၾကရမဲ့ အလြန္ အင္မတန္အေရး ႀကီးတဲ့အမ်ိဳးသားေရးအဆင့္ပဋိဥာဥ္ ( သေဘာတူညီခ်က္) ေတြကုိ အမ်ားသေဘာတူ ခ်မွတ္ႏိုင္ၾကေစခ်င္လုိ႕ပါ။

အဲဒီညီလာခံမွာ က်ေနာ္တုိ႕အစုိးရက ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ားကုိ “ဒီလုိလုပ္ၾကပါ” လုိ႕ ညႊန္ၾကားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တခါတရံလုိအပ္ရင္ “ဒီလိုလုပ္ၾကပါလား” လုိ႕ေတာ့ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပး သင့္ရင္ ေပးပါ လိမ့္မယ္။ ေျပာခ်င္တာက က်ေနာ္ တုိ႕အစုိးရဟာ ဒီညီလာခံမွာ ကမကထျပဳလုပ္သူ ( Coordinator ) ၊ ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖသူ ( Mediator ) အလုပ္မ်ိဳးပဲ လုပ္ပါလိမ့္ မယ္။ ဒီညီလာခံဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရး မွာ ပထမအဆင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႕တေတြ ညီအကုိစိတ္ဓါတ္၊ မိသားစု စိတ္ဓါတ္နဲ႕ ေဆြးေႏြးၾကမယ္ ဆုိလုိ႕ရွိရင္ ဒီညီလာခံကေန ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ထာဝရ အဓြန္႕ရွည္တည္တန္႕ေန ေစ မဲ့ အေျခခံမူေတြ မုခ် ခ်မွတ္ႏိုင္ၾကလိမ့္မယ္လုိ႕ က်ေနာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒီညီလာခံကုိတက္ေရာက္ၾကမဲ့အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနနဲ႕ မိမိတင္ျပခ်င္တဲ့ကိစၥမွန္သမွ်ကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တင္ျပႏုိင္ၾကပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ ညီလာခံ အၿပီး အမ်ားညီသေဘာတူညီခ်က္ထုတ္ျပန္တဲ့အခါ ကိုယ့္အဆုိ၊ ကုိယ့္တင္ျပခ်က္ပါမလာခဲ့ရင္ေတာ့ အဆုိတင္ခဲ့သူ ေတြ အေနနဲ႕ ကုိယ္ျဖစ္ေစခ်င္တာ မျဖစ္ရေကာင္းလားလုိ႕ မေက်မနပ္ျဖစ္မေနဘဲ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အတုိင္း အမ်ားစုရဲ႕ ဆႏၵကုိ ေလးစား လုိက္နာႏုိင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိရာႏွဳန္းျပည့္တံခါးဖြင့္ေပးထားတဲ့ Open Convention မ်ိဳးတခုကုိ က်င္းပေပးျခင္းအားျဖင့္ သာလွ်င္ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ေနာင္တခ်ိန္ ဒီ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒရဲ႕ စစ္မွန္ရုိးသားမွဳကုိ ေျခရာခံစစ္ေဆး ၾကည့္ၾကတဲ့အခါ “ငါတုိ႕ ေျပာခ်င္တာ ေျပာခြင့္ရခဲ့တယ္။ ငါတုိ႕ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ငါတုိ႕ အျဖစ္သင့္ဆုံးကုိ ေရြးခ်ယ္ ( ဆုံးျဖတ္) ခဲ့ၾကတယ္” လုိ႕ ရလာဒ္ကုိ ေက်နပ္စြာ လက္ခံႏုိင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္မွဳမ်ိဳးနဲ႕ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံ ေတာ္တခု၊ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒတရပ္ကမွသာလွ်င္ အရွည္တည္တန္႕ခုိင္မာ ေနမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ( လက္ခုပ္ဩဘာသံမ်ား) အဲဒါၿပီးေတာ့ ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႕ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ဒီ ပဏာမ ညီလာခံမွာ ရရွိခဲ့တဲ့ အေျခခံသေဘာတူညီခ်က္ ပဋိဥာဥ္ေတြကုိ ျခံဳငုံမိေစမဲ့ ဥပေဒ(မူၾကမ္း) တရပ္ကုိေရးဆြဲ၊ အဲဒါကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳပါလိမ့္မယ္။ တတိယအဆင့္အေနနဲ႕ ျပည္လုံးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ( referendum) တရပ္က်င္းပၿပီး ႏုိင္ငံ ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္တရားဝင္အာဏာ သက္ေရာက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ မၿပီးဆုံးေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး ဟာ က်ေနာ္တုိ႕ အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ ႏုိင္ငံေရးတာဝန္ တရပ္ျဖစ္လာမဲ့အေၾကာင္း က်ေနာ္ ဒီကေန႕ေျပာခ်င္ပါတယ္။

(၂) က်ေနာ္ ( အပါတ္စဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး) လစဥ္ တလတခါ ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားတုိ႕ကေနၿပီးေတာ့ တုိင္းျပည္အေျခအေနကုိ က်ေနာ့္ ရာထူးသက္တမ္း တေလွ်ာက္လုံး ျပည္သူလူထုထံ ပုံမွန္အစီရင္ခံသြားဖုိ႕ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ေျပာစရာ ရွိသမွ်ကုိ ဒီေန႕ အကုန္လုံး တခါတည္း အၿပီး ေျပာ ခ်လုိက္ဖုိ႕ မလုိေသး ဘူး လုိ႕ထင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီကေန႕ေတာ့ က်ေနာ့္ စိတ္ထဲမွာ အေတာ္ဘဝင္မက်ျဖစ္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ အရင္ဆုံး လုပ္ခ်င္ေနမိတဲ့ လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ပဲ ေျပာခ်င္ ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ဥပမာအားျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႕တုိင္းျပည္မွာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ အလွ်ံပယ္ထြက္ပါလ်က္သားနဲ႕ က်ေနာ္တုိ႕ တုိင္းျပည္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မဖူမလုံျဖစ္ေနရတာ၊ က်ေနာ္တုိ႕ျပည္သူေတြထင္းမီးဖုိ၊ မီးေသြးမီးဖုိေတြ သုံးစြဲေနၾကရတာ ကေတာ့တယ္သဘာဝမက်လွဘူးလုိ႕ ထင္မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႕အစုိးရ လက္ထက္ မွာ ဒီလုိ သဘာဝမက်တဲ့ကိစၥ၊ မခက္သင့္ဘဲခက္ေနရတဲ့ကိစၥမွန္သမွ်ကုိ အပူတျပင္း ျပန္လည္ တည့္မတ္ျပင္ဆင္ သြားဖုိ႕ရွိပါတယ္။ ( လက္ခုပ္ဩဘာသံမ်ား)

က်ေနာ္တုိ႕ ျမန္မာျပည္တနံတလ်ားမွာ အခုခ်က္ခ်င္း ေျခာက္လမ္းသြားကားလမ္းမႀကီးေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေလဆိပ္ ႀကီးေတြတည္ေဆာက္ဖုိ႕ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံး ခ်က္ခ်င္း လွ်ပ္စစ္မီး ထိန္ထိန္လင္းသြား ေအာင္ လည္း က်ေနာ္တုိ႕ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႕ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေပးဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ျပည္သူေတြကုိ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစမဲ့ကိစၥမ်ိဳးေတြလည္းရွိပါေသးတယ္။ ဥပမာ၊ က်ေနာ္တုိ႕ တုိင္းျပည္ မွာ ထင္း၊ မီးေသြး မီးဖုိေတြနဲ႕ ထမင္းဟင္း ခ်က္ျပဳတ္ ေနတာကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုိ႕ရတဲ့ gas အုိးစနစ္နဲ႕ ခ်က္ခ်င္း အစားထုိးပစ္လုိက္ဖုိ႕ဆုိတာ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ကိစၥတခုပါ။ ဒီလို ဆုိ ရင္သစ္ေတာျပဳန္းတီးမွဳလည္း သိသိသာသာ ေလ်ာ့ နည္းသြားပါလိမ့္မယ္။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံကထြက္တဲ့ သဘာဝသယံဇာတ ပစၥည္း ေတြဟာ “ကုိယ့္ႏုိင္ငံသား ေတြအတြက္ ပထမ” ( Citizens first ) ျဖစ္ရပါမယ္။ က်ေနာ္တုိ႕ဆီမွာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ အလွ်ံပယ္ထြက္ တယ္။ ဒါကုိ က်ေနာ္ တုိ႕ ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးစြဲရမွာေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႕ဆီမွာ ကြ်န္းသစ္၊ သစ္မာ၊ ႀကိမ္၊ ဝါး ေတြ ထြက္တယ္။ ငါး၊ ပုဇြန္၊ ဂဏန္းေတြ ထြက္တယ္။ ဒါေတြကုိ ကုိယ့္ျပည္သူေတြအလွ်ံပယ္သုံးစြဲဖုိ႕၊ စားသံုးဖုိ႕ က်ေနာ္ တုိ႕ ဖူလံုေအာင္၊ ပုိလွ်ံေအာင္ ထုတ္လုပ္ၿပီးေတာ့၊ ပုိလွ်ံတဲ့ပမာဏကုိမွ ႏုိင္ငံျခားတင္ပုိ႕တဲ့မူဝါဒကုိ က်ေနာ္တုိ႕ လက္ကုိင္ထား က်င့္သုံးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ( လက္ခုပ္ဩဘာသံမ်ား)

ဒီလုိ ကုိယ့္ျပည္သူေတြ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ လူေနမွဳအဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစေရးကုိ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမဲ့ မည္သည့္ Mass Production ( ကုန္ပစၥည္း အေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ေရး) ကုမၸဏီကုိမဆုိ ျပည္တြင္း ကျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္ပကျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တုိ႕ လွိဳက္လွိဳက္လွဲလွဲ ၾကိုဆုိ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ဒီႏုိင္ငံကုိလာၿပီး ဆဲလ္ဖုန္းဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းလုိ ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း မ်ိဳးေတြကုိ ထူေထာင္လုပ္ကုိင္ခ်င္ၾကသူေတြကုိလည္း က်ေနာ္တုိ႕ ကူညီႏုိင္တာရွိသမွ် ကူညီ မွာျဖစ္ပါတယ္။ တီဗီ၊ ကြန္ျပဴတာ hardware/ software၊ စက္ဘီး၊ ဆုိင္ကယ္၊ ကား၊ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကုိလည္း က်ေနာ္တုိ႕ အတတ္ႏိုင္ဆုံး အခြန္၊ အခ ေတြေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကုမၸဏီေတြဟာ ျမန္မာ ျပည္သူေတြကုိေတာ့ ျမန္မာေငြ နဲ႕ ေရာင္းခ်ေပးရမဲ့ တာဝန္ရွိပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ ဆုိလုိ႕ရွိရင္ က်ေနာ္ တုိ႕ရဲ႕ အခု ရာထူးသက္တမ္းဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြကုိတတ္ႏိုင္သမွ် လူေနမွဳအဆင့္အတန္းျမွင့္တင္ေပးေရးကာလ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ ( လက္ခုပ္ဩဘာသံမ်ား)

(၃) ဒီလုိ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ လူေနမွဳအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေအာင္လုပ္ေနတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႏုိင္ငံသား ေတြရဲ႕ စိတ္ဓါတ္အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေအာင္ လုပ္ဖို႕လည္းအလြန္ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဒါကုိေတာ့ မီးေသြးမီးဖုိကုိ gas မီးဖုိနဲ႕ အစားထုိးလဲလွယ္လုိက္သေလာက္ ခ်က္ခ်င္း အလြယ္တကူေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မ်ိဳးဆက္( generation) နဲ႕ခ်ီၿပီးေတာ့ကုိ ၾကာႏုိင္တဲ့၊ ႀကိဳပမ္းေနရဦးမဲ့ကိစၥႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ အခုထိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႕ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြဟာ မိမိ တုိ႕ တာဝန္ရွိတဲ့အတုိင္း ရုံးကိစၥတခုလုပ္ေပးလုိက္ရတာကုိပဲ သူတုိ႕လုပ္ေပးလုိက္ရတဲ့သူဆီက လဘက္ရည္ဖုိး ( လာဘ္ေငြ) ေမွ်ာ္ေနတတ္ၾကပါေသးတယ္။ “က်ေနာ့္သားအလုပ္က လစာေတာ့ သိပ္မေကာင္းဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေအာက္ဆုိက္မန္းနီး အမ်ားႀကီးရတယ္ဗ်” ဆုိတဲ့ စကားမ်ိဳးကလည္း က်ေနာ္တုိ႕တုိင္းျပည္မွာေတာ့ လူထူထူမွာ ေျပာလုိ႕ေကာင္းတဲ့စကားမ်ိဳးျဖစ္ ေနပါေသးတယ္။ ေက်းဇူးတုံ႕တင္သိတတ္ရတဲ့က်ေနာ္တုိ႕ရဲ႕ အာရွယဥ္ေက်းမွဳက လည္း ဒီလာဘ္ေမွ်ာ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳ အတြက္ တစိတ္တပုိင္းတာဝန္ရွိဟန္တူေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႕တုိင္းျပည္မွာ ဒီယဥ္ေက်းမွဳ အျမစ္တြယ္ႀကီးျပင္းလာခဲ့တာကေတာ့ဝန္ထမ္း ေတြလုပ္ခလစာနည္းပါးလြန္းလုိ႕ “ငါ့ဝမ္းပူဆာ မေနသာ” ဆုိသလုိ ဝမ္းေရးအတြက္ ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႕ ေျဖရွင္းရင္း ဒီမေကာင္းတဲ့ အက်င့္ စြဲျမဲလာခဲ့တာလုိ႕ဆုိခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႕ႏုိင္ငံမွာ အုိင္းအနာလုိလွိဳက္စား အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ဒီ ယဥ္ေက်းမွဳႀကီးကုိ လက္ေတြ႕က်က် ေျဖရွင္းဖုိ႕၊ တုိက္ဖ်က္ဖုိ႕ဆုိရင္ ပထမဆုံးအဆင့္ အေနနဲ႕ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြကုိ လာဘ္လာဘ မေမွ်ာ္ကိုးဘဲ စားေလာက္ ၊ ေသာက္ေလာက္တဲ့လုပ္ခလစာမ်ိဳး ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့၊ ဥပမာ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြကုိ ဒီမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳလာလုပ္ၾကတဲ့ကုမၸဏီေတြဆီက ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္၊ ကား၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္စတာ ေတြ အရစ္က်ဝယ္ခ်င္လုိ႕ရွိရင္ အစုိးရက အာမခံေပးတဲ့စနစ္ သုံးဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္မလား ဆုိတာမ်ိဳးေတြ က်ေနာ္တုိ႕ တြက္ခ်က္ၾကည့္ၿပီး ေတာ့ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အခါမွာ အဲဒါမ်ိဳးေတြ လုပ္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ဘယ္ေတာ့လုပ္ေပးႏုိင္မယ္လုိ႕ေတာ့ က်ေနာ္ အာမမခံ ႏုိင္ေသး၊ ကတိမေပးႏုိင္ေသးပါဘူး။ ဒီလုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဖက္က လုပ္ေပးႏုိင္သေရြ႕ကုိ လုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စိတ္ဓါတ္အဆင့္အတန္း၊ ကုိယ့္အလုပ္အေပၚသေဘာထား ( attitude) ကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ဖုိ႕ က်ေနာ္တုိ႕ ႀကိဳးစားမွာျဖစ္ ေၾကာင္း ေလာက္ပဲေယဘုယ် ေျပာထားလုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဒီစရိတ္ေတြကုိ ကာမိေစဖုိ႕အတြက္ က်ေနာ္တုိ႕ အစုိးရ လက္ထက္မွာ ဘယ္ေခတ္ဘယ္အခါနဲ႕မွ မတူေအာင္ အလုပ္လုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံသားတုိင္း အခြန္ေဆာင္ဖုိ႕လည္း ျပင္ထား ၾကေပေရာ့လုိ႕ေျပာခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ( ရယ္သံမ်ား )

(၄) အခု အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား တရပ္လုံး တခုနဲ႕တခု အခ်ိတ္အဆက္မိမိလည္ပတ္ေနႏုိင္ေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္းရွိ အစုိးရဌာနမ်ားအားလုံး ကုိ အျမန္ဆုံး Computerized ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ သြားမဲ့အေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ က်ေနာ္တုိ႕ ရဲ႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တရပ္လုံးကုိလည္း Computerized Society တခုျဖစ္လာေအာင္တည္ေဆာက္သြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံသားတဦး သားဖြားခန္းမွာ ေမြးဖြားလာတဲ့ အခ်ိန္ေလာက္ကစၿပီး သူ႕အတြက္ ကြန္ျပဴတာက ထုတ္ေပးတဲ့မွတ္ပုံတင္ နံပါတ္( Computerized ID Number) တခုက်လာၿပီး သူ႕မိသားစုအစဥ္အဆက္ဇယား ( Family Tree)၊ ေမြးခ်ိန္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ လိင္၊ အေလးခ်ိန္စတာေတြဟာ ေဆးရုံမွတ္တမ္းေတြထဲကေန လူဝင္မွဳႀကီးၾကပ္ ေရး နဲ႕ ႏုိင္ငံသားဌာန ကုိ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ရွိသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႕အတူပဲ ႏုိင္ငံသားတဦး ေသဆုံးသြားရင္ လည္း သုႆာန္မွတ္တမ္းမ်ား ကတဆင့္ ဒီဌာနကုိ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ရွိသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိနည္းအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး တရုံးဟာ မိမိၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သည္ကေန႕လက္ရွိလူဦးေရစုစုေပါင္း ၊ က်ား/မ ဦးေရ၊ ေက်င္းသား/သူဦးေရ၊ အလုပ္လုပ္ကုိင္သူဦးေရ၊ အလုပ္ လက္မဲ့ဦးေရ၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိဦးေရ၊ မသန္မစြမ္းဦးေရ၊ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ဦးေရ၊ အခ်ဳပ္သားဦးေရ၊ အက်ဥ္းသားဦးေရ၊ ျပစ္မွဳ အမ်ိဳးအစား အလုိက္ က်ဴးလြန္သူဦးေရ စတာေတြ ကုိ အခ်ိန္နဲ႕ တေျပးညီသိရွိေနႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံသားတုိင္းမွာ Electronic ID Card ( လွ်ပ္စစ္ မွတ္ပုံတင္ကတ္) တခုစီရွိမွာျဖစ္ၿပီး၊ သူ႕ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး အဲဒီကတ္ထဲ မွာရွိေနမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဥပမာ၊ သူေနထုိင္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေနရပ္လိပ္စာမ်ားရာဇဝင္၊ ပညာသင္ၾကားမွုရာဇဝင္( ေျဖဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ စာေမးပြဲ တုိင္းရဲ႕ အမွတ္စာရင္း အေသးစိတ္အပါအဝင္)၊ အိမ္ေထာင္ေရးရာဇဝင္၊ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္မွဳရာဇဝင္ စတာေတြဟာ ဒီ ကတ္ထဲမွာ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၅) က်ေနာ္ အခုနိဂုံးခ်ဳပ္စကားမေျပာခင္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အရင္တုန္းက က်ေနာ္တုိ႕ႏုိင္ငံမွာ ကုိယ္ဝန္ ေဆာင္မိဘေတြဟာ သားသမီး ကုိယ္ဝန္ရွိလာရင္ ေမြးဖြားစရိတ္အတြက္ ပူပန္ၾကရတယ္လုိ႕ၾကားဖူးပါတယ္။ အခု ဒီျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သစ္မွာ ေတာ့ ဒါမ်ိဳး မရွိေစခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ကေလးေမြးခ်င္လုိ႕ မိခင္ဗုိက္နာရင္ ေဆးရုံ၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနတုိ႕ကုိ အခ်ိန္မေရြးဖုန္းဆက္၊ လူနာတင္ယဥ္က နာရီဝက္အတြင္း ေရာက္လာတာမ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္မိပါတယ္။ ထုိ႕အတူ လူတေယာက္ေသဆုံးသြားခဲ့ရင္လည္း က်န္ရစ္သူမိသားစုက သၿဂိဳလ္စရိတ္မတတ္ႏိုင္ရင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ဒီႏုိင္ငံသားရဲ ေနာက္ဆုံးခရီး အတြက္အစစ တာဝန္ယူ ေပးတာ မ်ိဳးျဖစ္ေစခ်င္မိပါတယ္။ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္တဲ့မစြမ္းမသန္သူေတြ၊ သက္ႀကီးရြယ္ အုိေတြေဆးကုသမွဳခံယူဖုိ႕ မတတ္ႏုိင္ရင္ လည္း ဒီလုိပဲႏိုင္ငံေတာ္က ကူညီသြားခ်င္ပါတယ္။ ဒီလုိနည္းနဲ႕ က်ေနာ္တုိ႕ တေတြဟာက်ေနာ္တုိ႕ ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ ကုိေနေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ေဒသတခု၊ ကရုဏာတရား ထြန္းကားတဲ့ လူ႕အသုိက္ အျမံဳႀကီးတခု ျဖစ္လာေအာင္ ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း တည္ေဆာက္ ၾကပါစုိ႕။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႕ က်ေနာ့္ကုိ ဒီအိပ္မက္ ေတြ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကည့္ခြင့္ရေအာင္ အသည္းၾကားကမဲတျပားေပးၿပီး ဒီေနရာေရာက္ ေအာင္ ပုိ႕လုိက္ၾကတဲ့ မဲဆႏၵ ရွင္ျမန္မာျပည္သူမ်ား၊ က်ေနာ့္ကုိ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ မိခင္ပါတီ၊ ဒီေနရာမွာ ျပည့္စံုေအာင္ နာမည္နဲ႕တကြ ေဖာ္ျပျခင္းငွာ မစြမ္းသာတဲ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ မ်ားအားလုံး နဲ႕ကာလၾကာရွည္စြာကတည္းကပင္ ဒီအိပ္မက္ေတြတေန႕ေန႕မွာ အစစ္အမွန္ျဖစ္လာေစရမယ္လုိ႕ ပထမဦးဆံုး ရာႏွဳန္းျပည့္ယုံၾကည္ေပးခဲ့ၿပီး က်ေနာ့္ကုိ စိတ္ဓါတ္ခြန္အား တစုိက္မတ္မတ္ေပးလာခဲ့တဲ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ ခ်စ္ဇနီး၊ သူတုိ႕ရဲ႕ ဖခင္ ေကာင္းတဲ့အလုပ္တခုလုပ္ေနတယ္လုိ႕ သူတုိ႕အရြယ္နဲ႕မလုိက္ေအာင္ နားလည္ေပး တတ္ၾကတဲ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ သမီးနဲ႕သားတို႕ကုိရင္ထဲက လွိဳက္လွိဳက္လွဲလွဲေက်းဇဴးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂုးခ်ဳပ္လုိက္ ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ( လက္ခုပ္ဩဘာသံမ်ား )