Saturday, November 6, 2010

ခင္ဗ်ား မဲသြားထည့္ ဦးမလို႕လား

က်ေနာ္က မတရားမွဳ တခုကို "ေယာနိေသာ မနာသီကာရ" တရားနဲ႕ အညီ အသင့္အတင့္ ႏွလံုးသြင္း တာတို႕ ၊ မတရားမွဳ လုပ္ေနၾကတဲ့ သူေတြကို ေမတၱာထားတာတို႕ ဖက္မွာ သိပ္မေတာ္ပါ (တရားမရေသးပါ)။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာျပည္မွာ မနက္ျဖန္ က်င္းပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ( ထို႕အျပင္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို ျဖစ္လာေစတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒ ကို) တနည္း နည္း အားျဖင့္ အသိအမွတ္ ျပဳရာေရာက္တဲ့ ဘယ္အျပဳအမူကိုမွ အားမေပးခ်င္မိပါဘူး။ က်ေနာ္သာ ျမန္မာ ျပည္မွာရွိေနေသးရင္လည္း မဲရံုသြားျပီး မဲထည့္ျဖစ္ လိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ့္ မဲတျပား မရလိုက္လို႕ NDF အမတ္ေလာင္းတဦး ၾကံ႕ဖြတ္အမတ္ေလာင္းကို တမဲတည္း ႏွင့္ ကပ္ရွဳံးသြားရ တယ္ လို႕ ဆိုရင္ လည္း ဝမ္းနည္း၊ စိတ္မေကာင္း၊ ေနာင္တရမိမည္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သား ( လို႕ ယူဆရသူ ) အဲဒီ အမတ္ ႏိုင္သြားရင္လည္း Overall အေနႏွင့္ တြက္ရင္ ၂၀၀၈ နာဂစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္အရ စစ္တပ္ဟာ “ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒျပဳမွဳအာဏာ” ( Legislative Power of the State/ လႊတ္ေတာ္ )၊ “ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ” ( Executive Power of the State / အစိုးရအဖြဲ႕ ) ႏွင့္ “ႏိုင္ငံေတာ္ တရားစီရင္ေရး အာဏာ” ( Judiciary Power of the State / တရားရံုး ) လို႕ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံတခုရဲ႕ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာႀကီး သံုးရပ္ အထက္မွာပဲ ရွိေနဦးမွာမို႕ မိမိ ႏိုင္ေစ ခ်င္တဲ့ပါတီ နဲ႕ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ တို႕ အႏိုင္ရတဲ့/ အႏိုင္မရတဲ့ကိစၥဟာ ဘာမွ အေရးမပါလွပါဘူး။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုက က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား “ဒါ ငါတို႕ဖြဲ႕စည္းပံု တဲ့ကြ၊ တရားမွ်တမွဳ ၊ တန္းတူညီမွ်မွဳ ကို ဘယ္နားမွာ သြားရွာရမလဲ မသိ၊ ဒီလို ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒမ်ိဳးနဲ႕မွ ငါတို႕နဲ႕ တန္ေလေရာ့သလား ” လို႕ ဆိုၿပီး ရွက္တတ္ရင္ လဲေသလို႕ရတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ိဳး ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါကို က်ေနာ္က ဒီလူေတြကို ေသာက္ျမင္ကပ္ကပ္ နဲ႕ အပို ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခင္ဗ်ား တို႕ ကိုယ္တိုင္ ေအာက္မွာ ဥပေဒ မူရင္း ( အခ်ိဳ႕ ) ကို ဖတ္ၾကည့္မိရင္ သေဘာ ေပါက္ လာပါလိမ့္မယ္။

ပုဒ္မ ၆။

( စ ) ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မွဳ အခန္းက႑ တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္ ေရး တို႕ကို အစဥ္တစိုက္ ဦးတည္သည္။

ပုဒ္မ ၂၀။

(ခ) တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ စီမံ ခန္႕ခြဲ စီရင္ ေဆာင္ ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

( တပ္မေတာ္က ခင္ဗ်ားတို႕ေရြးလိုက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေတြနဲ႕ ဟန္ျပဖြဲ႕စည္း ထားတဲ့ "ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္" နဲ႕ "အစိုးရ အဖြဲ႕" ရဲ႕ အမိန္႕ကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႕ အညီ နားေထာင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႕ ေၾကညာ ထားတာပါပဲ။)

(ဃ) တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတြင္ ျပည္သူတရပ္လံုး ပါဝင္ေရး အတြက္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္။

( က်ေနာ္တို႕ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႀကီး အရ စစ္တပ္ဟာ တရားဥပေဒနဲ႕ အညီ ေပၚတာ ဖမ္းးလို႕ ရပါၿပီ။ ဒါေတြက ႏိုင္ငံျခားနဲ႕ စစ္ေတြ ဘာေတြ ျဖစ္ေနခ်ိန္မ်ိဳးမွာ လုပ္ဖို႕လိုအပ္ရင္ေတာင္ အစိုးရ အဖြဲ႕ကသာ ခ်င့္ခ်င္ခ်ိန္ခ်ိန္ နဲ႕ လုပ္သင့္တာ မဟုတ္ဘူးလား။)

ပုဒ္မ ၄၀။

(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ဆူပူေသာင္းက်န္းမွဳ၊ အၾကမ္းဖက္မွဳ စေသာ အဓမၼနည္းျဖင့္ ရယူရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ျပိဳကြဲေစမည့္၊ တိုင္းရင္းသားစည္း လံုး ညီညြတ္မွဳ ျပိဳကြဲေစမည့္ သို႕မဟုတ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ လက္လြတ္ ဆံုးရွဳးေစမည့္ အေရးေပၚ အေျခ အေန ေပၚ ေပါက္လ်င္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ဤ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္း ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ရယူသံုးစြဲခြင့္ ရွိသည္။

(= "တပ္မေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒ ႏွင့္အညီ အာဏာ သိမ္းခြင့္ ရွိသည္။" က်ဳပ္တို႕ တပ္မေတာ္ႀကီး က အရပ္သားမ်ား လက္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တခုခု ျဖစ္သြားမွာ တယ္ အစိုးရိမ္ႀကီးသကိုး။ )

ပုဒ္မ ၅၉။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္ -

(ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးအရာမ်ား ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး အျမင္မ်ား ရွိရမည္။

ကဲ.. က်ေနာ္လည္း ဒီ ပုဒ္မေတြကို ျပန္ရုိက္ေနရတာ နည္းနည္းေမာျပီ။ (source က ေဇာ္ဂ်ီ ေဖာင့္ နဲ႕ မဟုတ္လို႕ copy / paste လုပ္ၾကည့္တာလည္း အဆင္မေျပပါဘူး။) ဒီေတာ့ က်န္တာကို ျခံဳငုံ ျပီးေတာ့ ေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတကို ျပည္သူက တိုက္ရိုက္ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ တို႕က ဒု သမၼတ ေလာင္းတဦးစီ ကို အမည္စာရင္း တင္သြင္းျပီး အဲဒီ ၃ ေယာက္ ထဲက တေယာက္က သမၼတ၊ က်န္ ႏွစ္ေယာက္က ဒုသမၼတ ျဖစ္လာၾကမွာပါတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္က အနည္းဆံုး ဒုသမၼတ တဦးေတာ့ Quota ရပါတယ္။ ကံေကာင္းရင္ သူတို႕အမည္တင္တဲ့သူ သမၼတလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ ပါေသးတယ္။ အခုေရြးေကာက္ပြဲ မွာလည္း အဲဒါကို ခ်ိန္ထားႏိုင္ပါ တယ္။ ေနာက္ၿပီး ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ၾကီးေတြကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႕အပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ စစ္သားဝန္ႀကီးေတြကို သမၼတ ( အစိုးရ အဖြဲ႕ အၾကီးအကဲ နဲ႕ ႏိုင္ငံ့ အၾကီးအကဲ) က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အမိန္႕မရဘဲ ရာထူးကေန ဖယ္ရွားလို႕ မရပါဘူး။ က်န္ အရပ္သား ဝန္ၾကီးေတြကို ေတာ့ ဖယ္ရွားလို႕ရပါသတဲ့။ အရင္တုန္းက ၾကားဖူးတာက ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ( ညႊန္ခ်ဳပ္ အဆင့္ရွိ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္း ) ဟာ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ရဲ႕ လက္ေအာက္က ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ ထူးဆန္း အံ့ဩဖြယ္ရာ အတိျပီးေပထေသာ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပံု အလိုအရ ကေတာ့ ဒီ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ က အေကာင္းစား ဝန္ႀကီး သံုးေယာက္ ( ဝန္ၾကီး သံုးပါးလို႕ စတန္႕ထြင္ သံုးေနၾကတာကို နားၾကားျပင္း ကပ္လွပါတယ္ ) ကို ခန္႕ႏိုင္၊ ျဖဳတ္ႏိုင္ေသာ အာဏာ၊ လိုအပ္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကိုပါ သိမ္းႏိုင္ ေသာ အာဏာ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႕ တပ္မေတာ္သား အမတ္ ၁၁၀ ေယာက္ ( အရပ္သား ၃၃၀ ) ေစလႊတ္ ႏိုင္ေသာ အာဏာ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္သို႕ တပ္မေတာ္သား အမတ္ ၅၆ ေယာက္ ( အရပ္သား ၁၆၈ ေယာက္ ) ကို ေစလႊတ္ ႏိုင္ေသာ အာဏာ၊ စစ္သား တေယာက္ လူသတ္မွဳ က်ဴးလြန္ခဲ့ရင္ လည္း အရပ္ဖက္ တရားရံုးနဲ႕ စစ္ေဆးတာ မခံရဘဲ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေနာက္ဆံုးမွာ ကြင္းလံုးကြ်တ္ လႊတ္ခ်င္ကလႊတ္ လို႕ရတဲ့ ေရႊ အာဏာေတာ္မ်ား ရွိပါသတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုဟာ စစ္သား သမၼတ၊ စစ္သားလႊတ္ေတာ္ အမတ္၊ စစ္သား ဝန္ၾကီး၊ စစ္သား တရားသူႀကီး လုပ္ၾကမဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ တဦးတည္းရဲ႕ သေဘာကေတာ့ ဒီ ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒကို ( က်ေနာ္ ႏိုင္ငံေရးသမား တေယာက္မဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား တေယာက္က ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံသား တေယာက္အေနနဲ႕ပဲ) “ခ်ီး” လို ရြံပါတယ္။ ဒီလို ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ေပးရမဲ့ မဲကုိလည္း လြမ္းစိတ္ကေလးမ်ား တစက္မွ မေပၚေပါက္မိပါဘူး။ ဒါ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တခုကို တည္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ပုပ္ပြ ေအာ့ႏွလံုးနာဖို႕ေကာင္းတဲ့ မတရားမွဳႀကီး တခုကို စတင္ အသက္ သြင္း ေနၾကတာပါ။

အဲဒီေတာ့ မဲမထည့္ရင္ေကာ ရမဲ့ အက်ိဳးေတြက ဘာေတြတုန္း လို႕ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္ ျမင္မိတဲ့ လက္ငင္း အက်ိဳး ကေတာ့ “ဒီေလာက္ အသံုးမက်တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု ဆိုတဲ့ မတရားမွဳၾကီး ကို အသက္သြင္း တုန္းက ငါမပါခဲ့ဘူး။ ငါ့ တသက္တာမွာ ငါ့ ဆင္ျခင္တံု တရားက မယံုၾကည္တဲ့၊ ငါ့ ႏွလံုးသားက လက္မခံတဲ့ အလုပ္တခု ကို သူမ်ားလုပ္ေနၾကလို႕ လုပ္ရတာပါ ဆိုတဲ့ ဆင္ေျခနဲ႕ ဘယ္တုန္းကမွ မလုပ္ခဲ့ဖူးဘူး” လို႕ မိမိ ကိုယ္ကို မိမိ တသက္လံုး ေလးစားလို႕ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို ကိုယ္ကေတာ့ ကိုယ့္အတၱကို ကိုယ္ ေကာင္း မြန္စြာ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ အေနနဲ႕ လုပ္လိုက္တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို ကိုယ့္ ယံုၾကည္မွဳအေပၚ သစၥာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံသား ေတြ မ်ားလာရင္ တေန႕ေန႕ က်ေနာ္တို႕ ဒီ ဥပေဒကို သူနဲ႕တန္တဲ့ အိမ္သာ ဇလားထဲ ပစ္ခ်ႏိုင္ၾက ပါလိမ့္ မယ္။ Francis Fakuyama က သူ႕ရဲ႕ The End of the History မွာ ေရးဖူးပါတယ္။ လူ႕သမိုင္းဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရ တစံုတေယာက္/ တစံုတရာလက္ေအာက္မွာ ကြ်န္ဆန္ေနရမွဳ ကေန မိမိကိုယ္ကို မိမိပိုင္တယ္လို႕ အျပည့္ အဝ ခံစားရတဲ့ သခင္ဆန္မွဳဆီကို မနားတမ္းသြားေနတဲ့သမိုင္းပဲ ျဖစ္တယ္တဲ့။ အဲ ...အဲဒီ သခင္ဆန္မွဳ ဆီေရာက္ သြားရင္ေတာ့ ျပဳဖြယ္ကိစၥလည္း ကုန္ျပီ။ ဒါေၾကာင့္သူက အဲဒီ အေနအထားကို သမိုင္း၏နိဂုံး လို႕ေခၚထားတာပါ။ Communism က လူေတြ ၾကားမွာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မွဳ မညီမွ် မခ်င္း ေတာ္လွန္ေရး ေတြ ေပၚေပါက္ေနဦးမယ္၊ လူတန္းစားတခု တည္းျဖစ္သြားမွ the end of history ျဖစ္သြား လိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္း က်ေတာ့ အဲဒါ ကလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကိုယ္ပိုင္တဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမွဳကို မေပးႏိုင္ဘူး။ ( အဲဒီ ဝါဒရဲ႕ အလို က ကိုယ့္ကို community ကပဲ ပိုင္တာ။) ဒါေၾကာင့္ ဒီစနစ္လည္း က်ဆံုးရေခ်ေတာ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ Liberalism ကသာ လူသားတေယာက္အျဖစ္ အျပည့္အဝ လြတ္လပ္ တဲ့ စိတ္ခံစားမွဳကို ေပးႏိုင္မွာ ထင္ရွား လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ at the perfect stage of liberalism ဆီေရာက္ ေနၾကတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာ ( ႀကီးႀကီး မားမား ေျပာင္းလဲတဲ့ ) သမိုင္းေခတ္ကုန္ၿပီ။ ေရွ႕ေလွ်ာက္ ငလွ်င္လွဳပ္တဲ့၊ ေရႀကီးတဲ့ သမိုင္း ေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့မယ္တဲ့။ က်ေနာ္တို႕ကေတာ့ အဲဒီေနာက္ဆံုး သမိုင္း မွတ္တိုင္ဆီ ေရာက္ဖို႕ အခ်ိန္ နည္းနည္း ၾကာလိမ့္ဦးမယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႕ ဟာ သမိုင္းရဲ႕ နိယာမအရ အဲဒီဆီကို တေန႕ ေရာက္ကို ေရာက္ၾကရမွာပါ။ ဒီေတာ့ ဒီဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒ အတု နဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ အတုမွာ ကိုယ့္ဖက္ က အႏိုင္ရတာ/ မရတာကို သိပ္ ေပ်ာ္ရႊင္ / ေၾကကြဲ ေနဖို႕ မရွိဘူးလို႕ ထင္ပါတယ္။ ကိုယ္အႏိုင္ရ လည္း စစ္တပ္ရဲ႕ ကြ်န္ပဲ။ အႏိုင္မရလည္း စစ္တပ္ရဲ႕ ကြ်န္ပါပဲ။ အေရးၾကီးတာက ဒီ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ထိရမွာ၊ ကိုင္ရမွာ၊ သံုးရမွာကို ခ်ီးလို ရြံရွာျပီး ( ဒါက တမင္လုပ္ယူ ဖို႕ မလိုပါ ဘူး။ မေကာင္းတာကို မၾကိဳက္တာဟာ လူ႕သဘာဝ တရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။) ဒါၾကီးကို ေျမာင္းထဲ ပစ္ႏိုင္ဖို႕ အျဖစ္ႏိုင္ ဆံုးနည္းလမ္းေတြကို အသီးသီး ၾကံစည္ေနၾကဖို႕သာျဖစ္တယ္လို႕ ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း ကိုယ့္အျမင္ကို ေဝမွ် လိုက္ ပါတယ္ ညီ အကို ေမာင္ႏွမ အေပါင္း တို႕...။