Saturday, August 4, 2012

ဘူး သီး ေတာင္ န ယ္ သား တ ေယာက္ က ေျပာ ျပ မည့္ ဘ ဂၤ ါ လီ ေတြ အ ေၾကာင္း အ ပို င္း ( ၁ )

About Bengalis ( So-Called-Rohinja )  Told by a Native Buthidaung 

ဘူး သီး ေတာင္ န ယ္ သား တ ေယာက္ က ေျပာ ျပ မည့္ ဘ ဂၤ ါ လီ ေတြ အ ေၾကာင္း

  အ ပို င္း ( ၁ )

     ( ဤ ေဆာင္းပါးကို က်ေနာ့္ထက္ အဂၤလိပ္စာ ကြ်မ္းက်င္ လိမ္မာေသာ ဖဘမိတ္ေဆြတဦးဦးအား ဘာသာ ျပန္ဆိုေစလိုေသာ ဆႏၵရွိပါသည္။ ထိုသို႕ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႕ ျပန္ဆိုလိုျခင္းမွာ ျမန္မာျပည္ အေနာက္ဖက္စြန္းေန ဘဂၤ ါလီလူမ်ိဳးတို႕၏ အေျခအေနအမွန္ကို တကယ္ နေဝတိမ္ေတာင္ ျဖစ္ေန ၾကေသာ၊ သို႕မဟုတ္ ျဖစ္ေယာင္ေဆာင္ ေနၾကေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံသားမ်ား ( world citizens ) ၏နားသို႕၊ ဘယ္ႏွစ္နားသို႕ ေပါက္ေပါက္၊ ေပါက္ေစခ်င္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခအေနက ခြင့္ျပဳလွ်င္ ဤေဆာင္းပါးကို တိုသြားေအာင္ တည္းျဖတ္ျပီး၊ ……………………… သို႕ေပးပို႕လိုပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးထဲတြင္ “ဒီကုလားေတြ ( လူဦးေရတသန္းေလာက္ရွိ ) ကို ျမန္မာျပည္က အကုန္ေမာင္း ထုတ္ပစ္” ဟူေသာ လက္ေတြ႕ အလုပ္မျဖစ္သည့္၊ ေစ်းေပါလွသည့္ ၾကံဳးဝါးသံမ်ိဳး ၾကားရလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

     က်ေနာ္တို႕ ဘဂၤ ါလီမဟုတ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြက ဘဂၤ ါလီ ( ရိုဟင္ဂ်ာ ) အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ၊ ျပႆနာကို တကယ္ေျဖရွင္းဖို႕ အာရံုစိုက္ေသာ နည္းနာမ်ား ကို မၾကံဆ၊ မေဆြးေႏြးၾကဘဲ အလြယ္ကူဆံုးအလုပ္ျဖစ္ေသာ “ကုလား” ကို ထိုင္ဆဲသည့္ အလုပ္ကိုပဲ လုပ္ေနၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳနယ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူ၊ က်ေနာ့္၏ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္း မိသားစုဝင္မ်ားအားလံုး ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ထဲမွာပင္ လက္ရွိေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကသူ တဦး အေနျဖင့္ မေနႏိုင္လြန္း၍ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးပါသည္။ ဤသို႕ေရးရာတြင္ liberal journalism ၌ အေရးအၾကီးဆံုးက်င့္ဝတ္သိကၡာ ဟုယူဆၾကသည့္ “သမာသမတ္” ရွိေစျခင္း ( Being unbiased ( Fairness ): the most important ethic/ dignity of journalism ) အလို႕ငွာ “ကုလား” ေတြကို မဆဲထားသည့္အျပင္ သူတို႕အေပၚ ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းထားသျဖင့္ က်ေနာ္ကပဲ အဆဲခံရမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၁၀၀% လိပ္ျပာသန္႕စြာ ၾကိဳတင္ေျပာထားလိုမွာ က်ေနာ့္ကိုယ္ထဲ၌ ဘဂၤ ါလီ ေသြးတစက္မွ် မပါဝင္ပါ ( ၀% )။ က်ေနာ္ ဘဂၤ ါလီေတြႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္မွဳ တျပားသားမွ်မရွိပါ ( ၀% )။ က်ေနာ့္ကို “အသံုးမက်တဲ့ေကာင္” ဟုဆဲေရးလိုၾကလွ်င္ အဆဲ ခံရႏိုင္မွန္းသိသိႏွင့္ ( လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အမ်ားတကာက သေဘာက်ၾကမည္ မဟုတ္ဟုသိသိႏွင့္) သို႕ရာတြင္ ယခုအခ်ိန္မွာေျပာမွ အက်ိဳးရွိမည္ထင္ေသာ၊ လူအုပ္ၾကီးႏွင့္အတူ လိုက္ေယာင္တာ မဟုတ္ဘဲ မိမိအမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ေသာစကားကို သင္ လူသိရွင္ၾကား ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ေလာက္ ေျပာ ခဲ့ျပီးျပီလဲဟု ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အရင္ ေမးၾကည့္ေစခ်င္ပါေၾကာင္း။ ) 


********************************************************************
  

၁။  က်ေနာ္ ဘူးသီးေတာင္သား ( I am a native Buthidaung )

     ဦးစြာပထမ ေၾကျငာထားသင့္သည္မွာ က်ေနာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္အစြန္ဆံုး၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ဖ်ားေဒသ၊ ဘဂၤ ါလီလူမ်ိဳးေတြ အမ်ားအျပားေနထိုင္ရာ ( ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကိုကို၏ တရားဝင္ေျပာၾကားခ်က္အရ ၉၄% ) ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေမြးဖြား၊ ၾကီးျပင္းခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာဝင္တဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘဂၤ ါလီ ဘာသာ စကားကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားထက္ ပိုမိုသြက္လက္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ့္ကို ကၾကီး၊ခေခြး ျမန္မာသင္ပုန္းၾကီး၊ A,B,C,D English Alphabet သင္ေပးခဲ့ၾကသူတို႕ႏွင့္ (၈)တန္း ေအာင္သည္အထိ က်ေနာ့္၏ဆရာမ်ားအားလံုးမွာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ေက်ာင္းဆရာမ်ားခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။ ( ဘဂၤ ါလီ အမ်ိဳးသမီးေတြက အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ျပီးခ်ိန္ မွစ၍ ေသြးဆံုးခ်ိန္အထိ အိမ္ျပင္ မထြက္ရသျဖင့္ ဘဂၤါလီဆရာမေတာ့ မရွိခဲ့ဖူးပါ။ ) မူလတန္းမွလြဲ၍ အထက္တန္းအထိ က်ေနာ့္၏ ေက်ာင္းေနဖက္ အမ်ားစုသည္လည္း ဘဂၤ ါလီမ်ားသာျဖစ္ၾကပါသည္။
 
    
     က်ေနာ္ ေမြးဖြား၊ ၾကီးျပင္းခဲ့ ေသာေက်းရြာသည္ ဘဂၤါလီေတြေနထိုင္ရာ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ၁-၂ မိုင္ခန္႕ အကြာအေဝးမ်ိဳး သာရွိျပီး ေန႕စဥ္ ေစ်းေရာင္း ေစ်းဝယ္ အစရွိေသာ ကူးလူးဆက္ဆံမွဳရွိသျဖင့္ က်ေနာ္ ဤလူမ်ိဳးေတြအေၾကာင္းကို သူတို႕ေလာက္နီးပါး သိပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကမၻာ့မီဒီယာႏွင့္ မူဆလင္ကမၻာတို႕က ဂဂနန မသိေသးေသာ ( သို႕တည္းမဟုတ္ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနၾကေသာ )၊ က်က်နန လွည့္ျဖားခံေနရေသာအခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ေျပာျပခ်င္ပါသည္။

     ( ၁ ) ဤလူမ်ိဳး၏အမည္ကို က်ေနာ္ “ဘဂၤ ါလီ” ( လူမ်ိဳး ) ဟု ေတာက္ေလွ်ာက္ ရည္ညႊန္းေခၚေဝၚ ေနျခင္းမွာ ျပည္ပမွ “ရိုဟင္ဂ်ာ”အေရးလွဳပ္ရွားေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမွအပ ဤလူမ်ိဳး ၉၉.၉၉% ေလာက္က သူတို႕၏လူမ်ိဳးအမည္ကို “မူ-ဆူလ္ -မန္း” ( Muslim ) သို႕မဟုတ္ “ဘာ-ငါလ္း” ( ( Bengal = Bengali )  ဟူ၍သာ  ေခၚေဝၚၾကျပီး ဘယ္သူကမွ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ( Rohingya ) ဟု မေခၚၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္ၾကံဳဖူးသေလာက္ ေမယုျမစ္ဝွမ္းတေလွ်ာက္ ( ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္၊ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ ) ေန အေနာက္ပိုင္းသားဘဂၤ ါလီ ( Westerners ) မ်ားက ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ေလာက္မွစ၍  ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းဖက္/ အေရွ႕ဖက္ျခမ္း ေန ရခိုင္စကားမႊတ္ေနေအာင္ ေျပာတတ္ေသာ အေရွ႕ပိုင္းသားဘဂၤ ါလီ ( Easterners ) မ်ားကို အနည္းငယ္ မႏွစ္လိုသံျဖင့္ ( အေမရိကန္ေတြက Southerners ဟုသံုးႏွဳန္းၾကသလို ) “ရိုဟင္ဂ်ာ” ( ရြင္းဂ်ား ) ဟူ၍ ေခၚတတ္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။ 

     ထိုသို႕“ရိုဟင္ဂ်ာ”( ရြင္းဂ်ား ) ဟူေသာစကားလံုးမွာ “အေရွ႕ပိုင္းသား” ေတြဟု ခြဲျခားေျပာလိုမွ သံုးစြဲရသျဖင့္ အေနာက္ဖက္ျခမ္းေန ဘဂၤါလီမ်ား ယခင္က မိမိကိုယ္မိမိ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဟု ရည္ညႊန္းေလ့ မရွိၾကပါ။ ( ရန္ကုန္သားက က်ေနာ္ “အညာသား” ပါခင္ဗ်ားဟု သံုးဖို႕မျဖစ္ႏိုင္သလို ျဖစ္ပါသည္။ )  သူတို႕သည္ ဘာသာတရား အေလးထားသည့္အေနျဖင့္ “Mu-sul-man” ( = Muslim ) ဟုအေခၚခံ ရသည္ကို ပိုသေဘာက်ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ယင္းမွာ Buddhist ဆိုသကဲ့သို႕ ဘာသာဝင္ အမည္သာ ျဖစ္ျပီး လူမ်ိဳးႏြယ္ ( ethnic group ) အမည္ မဟုတ္ေသးပါ။ လူမ်ိဳးႏြယ္အမည္ အျဖစ္ျဖင့္ ကား ဤလူမ်ိဳး ၉၉.၉၉% ေလာက္က သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ “ဘာ-ငါလ္ ( Ba-ngal = Bengal/ Bengali ) ဟူ၍သာ ရည္ညႊန္းၾက ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ထို “ဘာ-ငါလ္” ဟူေသာအမည္ကို ရခိုင္ႏွင့္ ဗမာေတြက ေခၚေလ့ရွိေသာ “ကုလား” ႏွင့္ အဓိပၸါယ္တူညီသည္ဟု ခံစားမိၾကပံုေတာ့ ေပါက္ ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ သူတို႕ကလည္း ရခိုင္လူမ်ိဳးကို “ရခိုင္” ဟုမေခၚဘဲ “Magh” ( ေမာဂ္ ) ဟူ၍ သာေခၚၾကပါသည္။ အဓိပၸါယ္ဆိုးျဖင့္ ေခၚၾကတာျဖစ္ေသာ္လည္း ရခိုင္ေတြကေတာ့ ( တရုတ္ေတြက “တရုတ္” အေခၚခံရလို႕ စိတ္မဆိုးသလိုပင္ ) စိတ္မဆိုးၾကပါ။ 

     အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ “Rohingya” ဟူေသာ အမည္သည္ လူမ်ိဳးႏြယ္အမည္ / “နာမ္”စစ္စစ္ ( ethnic group’s name/ “pure noun” ) မဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျပ “နာမဝိေသသန သေဘာ ေဆာင္နာမ္” ( “adjectival noun” ) တခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ၊ Georgian, Southerner တို႕သည္ လူမ်ိဳးစုအမည္မဟုတ္ဘဲ ထိုသူတို႕၏လူမ်ိဳး (ႏိုင္ငံသား) အမည္မွာ American သာျဖစ္ သကဲ့သို႕ပင္။ သို႕ရာတြင္ ယင္းအမည္သည္ ယခုေတာ့ ဘဂၤါလီ lobby သမားမ်ား၏ intentionally misled, manipulated and disguised information မ်ားျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွဘဂၤါလီလူမ်ိဳးအားလံုးကို ေခၚေဝၚသည့္ လူမ်ိဳးႏြယ္အမည္တခု ျဖစ္လာေနပါသည္။ က်ေနာ္ ဤေနရာတြင္ ေထာက္ျပခ်င္ေသာ အခ်က္ ( point ) မွာ “ဘဂၤါလီ” ဆိုေသာအမည္သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား လႊမ္းမိုးေသာ ျမန္မာအစိုးရ က အစၥလမ္ဘာသာဝင္ ဘဂၤ ါလီမ်ားအား ယခုမွ တီထြင္ေခၚေဝၚေသာ၊ ႏွိမ့္ခ်၍ေခၚေဝၚေသာ အမည္ မဟုတ္ဘဲ သူတို႕ကိုယ္တိုင္ ေခၚေဝၚၾကသည့္အတိုင္းႏွင့္ ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီ အစိုးရကလည္း ၁၈၂၄-ခုႏွစ္ ရခိုင္ေဒသကို သိမ္းပိုက္ျပီးခ်ိန္မွစ၍ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လြတ္လပ္ေရးေပးခ်ိန္အထိ အျငင္း ပြားမွဳ တစံုတရာမရွိဘဲ တရားဝင္ေခၚေဝၚခဲ့သည့္ အမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ “Rohingya” ဟူေသာ လူမ်ိဳးအမည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမွဳသမိုင္းတြင္ မည္သည့္အခါကမွ် မသံုးစြဲခဲ့ ဟုသိရပါသည္။

     လူမ်ိဳးတမ်ိဳးသည္ မိမိတို႕အေခၚခံလိုသည့္အမည္ကို ခိုင္လံုေသာသမိုင္းအေထာက္အထား၊ အမ်ား စု၏ဆႏၵ ( ဥပမာ၊ petion ျပဳလုပ္ျခင္း ) မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ တရားဝင္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ( ရခိုင္လူမ်ိဳး ၁၀၀%ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၉၀% ေလာက္က သေဘာက်ၾကမည္ မဟုတ္ေသာ္ လည္း ) က်ေနာ့္ရင္ထဲရွိသည့္အတိုင္း ရိုးသားစြာဘက္မလိုက္ဘဲေရးရလွ်င္ ဘဂၤ ါလီမ်ားသည္ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၾကသူမ်ား” အား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျပဳရန္ကိုပင္ ေကာင္းမြန္၊ ခ်ိဳသာ၊ တရားဝင္ အမူအရာျဖင့္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါေသးသည္။ သို႕ရာတြင္ ယေန႕ လူျဖဴအေမရိကန္ ( Caucasian Americans) တို႕က တိုင္းရင္းသား အေမရိကန္ ( Native Americans ) ဟုအေခၚခံခ်င္၍ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေလာက္ကပင္ အတၱလန္တစ္ သမုဒၵရာကိုသစ္ေဖာင္မ်ားျဖင့္ျဖတ္ကာ အေမရိကတိုက္သို႕ ေရာက္ရွိ ခဲ့ၾကသည္ဟူ၍ သမိုင္းကိုလိမ္ညာ ဖို႕မၾကိဳးစားၾကသကဲ့သို႕ပင္ So-called Rohingyas ေတြကလည္း တိုင္းရင္းသားျဖစ္ရဖို႕အေရး အေထာက္အထားမခိုင္မလံုႏွင့္ ၾကိဳးစားမေနသင့္ဟု ထင္ပါသည္။ အေမ ရိကန္သမၼတ ( ၄၄ ) ေယာက္စလံုး အေမရိကတိုက္၏ တိုင္းရင္းသားမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ား တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ထိုက္၊ မျဖစ္ ထိုက္ နည္းနည္းစဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္..။

     က်ေနာ္သည္ သမိုင္းပညာရွင္ေသာ္၎၊ မည္သည့္ပညာရွင္မွေသာ္၎ မဟုတ္သျဖင့္ ဘဂၤ ါလီ လူမ်ိဳး ( Rohingya ဆိုသူ ) တို႕၏မူလဇစ္ျမစ္ ( origin ) ကိုသမိုင္းဆရာတဦးလို မလြဲႏိုင္ေသာ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ အခိုင္အခံ့ ရွင္းျပႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုအလုပ္ကို ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား ( အစၥလမ္ဘာသာဝင္မ်ား အပါအဝင္ ) သာေဆာင္ရြက္သင့္ၾကပါသည္။ က်ေနာ္ တို႕ ျငင္းခုန္ေန၍ မျပီးပါ။ သို႕ရာတြင္ “ဟုတ္ကို ဟုတ္ရမည့္” သမိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား ( historical evidences ) မ်ားမဟုတ္ေသာ္လည္း Wikipedia တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားကို က်ေနာ့္၏ conclusion ႏွင့္ေပါင္းစပ္ထားေသာ ေတြးဆခ်က္ ( assumption ) ကိုကား ေတြးၾကည့္ ႏိုင္ရံုမွ် ေျပာျပလိုပါသည္။

     “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုေသာစကားရပ္၏ မူလဇစ္ျမစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားၾက သည္။ ( The origin of the term "Rohingya" is disputed. ) ေလာေလာဆယ္ ေခတ္စားေနေသာ အဆိုတရပ္မွာ အဒီ ( ဂ ) ရာစုေလာက္တြင္ အာရပ္ကုန္သည္မ်ား ရမ္းျဗဲကြ်န္း ( Ramree Island ) အနီး၌ သေဘၤာပ်က္၍ ရခိုင္ရွင္ဘုရင္က “သတ္ေစ” မိန္႕ေတာ္မူရာ အာရပ္တို႕က အရဗီဘာသာတြင္ “သနားေတာ္မူပါ” ဟု အဓိပၸါယ္ရသည့္ “Rahma” ဆိုေသာစကားလံုးျဖင့္ ငိုယိုေတာင္းပန္ခဲ့ ၾကသည္ ဆိုပါသည္။ ထုိသူတို႕ကို “Raham” ဟုေခၚရာမွ၊ ကာလေရြ႕လွ်ားလာေသာအခါ “Rhohang”၊ ထိုမွ သည္ “Rohingya” သို႕ တေရြ႕ေရြ႕ ေျပာင္းလာသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ စူးေရာက္လွေသာ ဆရာတေယာက္ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္၏ “ျမိဳ႕ေဟာင္း” ( Mrohaung ) မွသည္ (မ)သံ ေပ်ာက္၍ “(M)Rohang”၊ ထိုမွသည္ “Rohingya”  ျဖစ္လာသည္ ဆိုပါ၏။ ဤသည္တို႕မွာ ခိုင္မာေသာ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အလြန္ခေနာ္နီခေနာ္နဲ႕ႏိုင္လွေသာ ပါးစပ္ရာဇဝင္ ဆန္ဆန္ “ေရာ္ရမ္းမွန္းဆခ်က္” မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထား အေနျဖင့္ကား “Rooinga” ဟူေသာအမည္ကို ေအာက္ပါေဆာင္းပါးမွာ ပထမဆံုးေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုပါ သည္။

     “Arakan history expert Dr. Jacques P. Leider points out that the term Rooinga was used in a late 18th century report published by the British Francis Buchanan-Hamilton. In his 1799 article “A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire,” Buchanan-Hamilton stated: "I shall now add three dialects, spoken in the Burma Empire, but evidently derived from the language of the Hindu nation. The first is that spoken by the Mohammedans, who have long settled in Arakan, and who call themselves Rooinga, or natives of Arakan."  

     ထို႕ျပင္ ရခိုင္ဘုရင္တို႕၏ စစ္တေကာင္း၊ ဘဂၤလားနယ္တို႕ႏွင့္ပတ္သက္မွဳကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မူရင္းအတိုင္း ဖတ္ႏိုင္ၾကေစရန္ က်ေနာ္ ဘာသာမျပန္ျပေတာ့ပါ။ ( က်ေနာ္ တပိုဒ္ႏွင့္ တပိုဒ္ ဆီေလွ်ာ္သလို ဆက္ထားပါသည္။ ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_people )

     “The Chittagong region was under the “Vesali kingdom of Arakan” ( ေဝသာလီ ရခိုင့္ႏိုင္ငံေတာ္ ) in the 6th to 7th century.” 

     “King Narameikhla (1430–1434) of Kingdom of Mrauk U ( ေျမာက္ဦးဘုရင္ နရမိတ္လွ၊ ေအဒီ ၁၄၃၀-၁၄၃၄ ) , after 24 years of exile in Bengal, regained control of the Arakanese throne in 1430 with military assistance from the Sultanate of Bengal, the Bengalis who came with him formed their own settlements in the region.”

     “Narameikhla ceded some territory to the Sultan of Bengal and recognized his sovereignty over the areas. In recognition of his kingdom's vassal status, the kings of Arakan received Islamic titles and used the use of Bengali Islamic coinage within the kingdom. Narameikhla minted his own coins with Burmese characters on one side and Persian characters on the other.” 

     ရခိုင္ဘုရင္ေတြမွာ အေျခအေနအရ ဤကဲ့သို႕ ဘဂၤ ါလီ ဆုလ္တန္ေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ပတ္သက္ရမွဳ၊ ဘဂၤ ါလီ ေက်းေတာ္မ်ိဳးကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႕အား သူေကာင္းျပဳရမွဳမ်ား ရွိပါသည္။ ဘဂၤ ါလီ ဘြဲ႕အမည္ ယူေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည့္ရွင္ မွန္သမွ် ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားခ်ည္းဟု ထင္ပါသည္။ က်ေနာ္ ေကာင္းစြာ မသိေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္ကို ဘဂၤ ါလီ ဘုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္ဟု မၾကားဖူးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသူတို႕သည္ ရခိုင္ေဒသသို႕ ပထမဦးဆံုး ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီ migrants ေတြျဖစ္ ႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပားဖက္ေန ထို ေရွးဦးဘဂၤ ါလီမ်ားကို “ရိုဟင္ဂ်ာ”( ရြင္းဂ်ား ) ဟု ေခၚႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သူတို႕သည္ “ႏိုင္ငံသား” အဆင့္အတန္း ( citizenship ) လည္းရရွိထားၾကျပီး ျဖစ္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသား ေပးလည္း ေပးထိုက္ပါသည္။ ေအဒီ ၁၈၂၃ မတိုင္မီကတည္းက ေရာက္ႏွင့္ေနၾကေသာ ဤဘဂၤ ါလီ ( ရိုဟင္ဂ်ာ ) migrants ေတြကို တိုင္းရင္းသားဟု ေခၚထိုက္၊ မေခၚထိုက္ကေတာ့ က်ေနာ္ မွတ္ခ်က္မေပးခ်င္ပါ ( ဥာဏ္မမီေတာ့ပါ း)။
   
     
    
     “Narameikhla's successors occupied Ramu in 1437, and Chittagong in 1459. After the defeat of Mahmud Shah in the hands of Sher Shah in 1538, the Arakanese Kingdom of Mrauk U regained Chittagong, and from this time onward, until its conquest by the Mughals (မဂိုဘုရင္မ်ား), this region was under the control of the Portuguese and the Magh  irates (a notorious name for Arakanese) for 128 years.” 

     “Following the Burmese conquest of Arakan in 1785, as many as 35,000 Arakanese people fled to the neighboring Chittagong region of British Bengal in 1799 to avoid Burmese persecution and seek protection from British India. The Burmese rulers executed thousands of Arakanese men and deported a considerable portion of the Arakanese population to central Burma, leaving Arakan as a scarcely populated area by the time the British occupied it.”

British colonial rule

     “Therefore, British policy encouraged Bengali inhabitants from adjacent regions to migrate into fertile valleys of Arakan as agriculturalists. The East India Company extended the Bengal administration to Arakan, thus there was no international boundary between Bengal and Arakan, and no restrictions on migration between the regions. In the early 19th century, thousands of Bengalis from the Chittagong region settled in Arakan seeking work opportunities”.

     “The British census of 1891 reported 58,255 Muslims in Arakan. By 1911, the Muslim population had increased to 178,647.  ( Aye Chan 2005, p. 401 - ၁၈၉၁ တြင္ ျဗိတိသွ် အစိုးရကေကာက္ယူခဲ့သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မူဆလင္ဦးေရ ၅ ေသာင္းေက်ာ္ သာ ရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၁၁ တြင္ ၁ သိန္း ၇ ေသာင္းေက်ာ္ အထိတိုးလာခဲ့ပါသည္။ ယခု ဘဂၤလီလူမ်ိဳးဦးေရ ( ၈ ) သိန္းႏွင့္ ( ၁ ) သန္းၾကားရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။ ) The waves of migration were primarily due to the requirement of cheap labor from British India to work in the paddy fields. Immigrants from Bengal, mainly from the Chittagong region, "moved en masse into western townships of Arakan". To be sure, Indian immigration to Burma was a nationwide phenomenon, not just restricted to Arakan. Historian Thant Myint-U writes: "At the beginning of the 20th century, Indians were arriving in Burma at the rate of no less than a quarter million per year. The numbers rose steadily until the peak year of 1927, immigration reached 480,000 people, with Rangoon exceeding New York City as the greatest immigration port in the world. This was out of a total population of only 13 million; it was equivalent to the United Kingdom today taking 2 million people a year." The Burmese under the British rule felt helpless, and reacted with a "racism that combined feelings of superiority and fear." 

     သမိုင္းက်မ္းစာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ဖို႕လက္လွမ္းမမီသျဖင့္ Wikipedia ဖတ္ျပီး က်ေနာ့္၏သံုးသပ္ခ်က္ ကိုေျပာျပရလွ်င္ အာရပ္ကုန္သည္ေတြ သေဘၤာပ်က္၍ ရခိုင္ရွင္ဘုရင္က အသက္ ခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္းေပးခဲ့သည္ ဆိုသည္မွာ မွန္ႏိုင္ပါသည္။ ( ဗ်တ္ဝိ၊ ဗ်တၱ ညီေနာင္ေတြမ်ားလား )။ ဒါေပမဲ့ သေဘၤာတစီးပ်က္ရံုျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတမ်ိဳး တိုးပြားလာဖို႕အေၾကာင္း ( ဆင္ေျခ ) သည္ သိပ္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိေခ်။ ယခင္ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္မ်ားေခတ္ကတမင္းကို တမင္း  စစ္ကူေပးသည့္ ကိစၥေတြ ရွိခဲ့တာလည္း မွန္ႏိုင္ပါသည္။ ဒါေပမဲ့ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ ေအဒီ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္တြင္  ရခိုင္ျပည္ကို သိမ္းပိုက္ျပီးေနာက္ ရခိုင္လူမ်ိဳး ၃၅၀၀၀ ခန္႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဖက္သို႕ ထြက္ေျပးရသည္ ဆိုရာ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္တဝိုက္တြင္ အေျခက်ေနၾကသူ ဘဂၤ ါလီ ( ရိုဟင္ဂ်ာ ) မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ၾကဖြယ္ ရွိသည္။ ဘၾကီးေတာ္မင္းလက္ထက္ မဟာဗႏၶဳလစစ္သူၾကီး ရခိုင္သို႕စစ္ခ်ီစဥ္ ကလည္း ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား အဖိတ္အစဥ္ အေတာ္မ်ားခဲ့သည္ဟု သိရသျဖင့္ ၁၅ ရာစုေလာက္ ကတည္းက ေရာက္ေနခဲ့သည္ဟုခ်ည္း တြင္တြင္ေျပာေနၾကေသာ “ရိုဟင္ဂ်ာ” သမိုင္းဆရာမ်ား ေအဒီ ၁၈၂၃ အေရာက္မွာ ရခိုင္ျပည္တြင္ ဘဂၤ ါလီ ( ရိုဟင္ဂ်ာ ) ဦးေရ ဘယ္ေလာက္ က်န္ေနေသးသလဲဟု စစ္ေဆးၾကည့္သင့္ၾကေလသည္။ က်ေနာ္ကေတာ့ သမိုင္းဆရာ မဟုတ္သျဖင့္ မသိပါ။
     
     ယခု ဤလူမ်ိဳးေတြ ဘယ္ကလာသလဲဆိုတာ သဲလြန္စ ရလိုရျငား က်ေနာ္တို႕၏ အေနာက္ဖက္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဖက္သို႕ တခ်က္ငဲ့ေစာင္းၾကည့္ၾကရေအာင္။ Bangladesh ၏ အဓိပၸါယ္သည္ ( Land/ Country of Bengal ) ျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ေျပာဆိုသည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ သူတို႕၏ လူမ်ိဳးႏြယ္ကို “Bengal/ Bengali” ဟုေခၚၾကပါသည္။ က်ေနာ္တို႕ဆီက ဘဂၤ ါလီ ( so-called Rohingya) ေတြေျပာဆိုၾကသည့္ ဘာသာစကားသည္လည္း ထူးထူးျခားျခား တိုက္ဆိုင္စြာပင္ Southern Chittagonians ေတြေျပာဆိုၾကသည့္ Bengali စကားႏွင့္ ခြ်တ္စြတ္နီးပါး တူညီေနပါသည္။ အညာသားႏွင့္ ရန္ကုန္သား ေလယူေလသိမ္း ( dialect )၊ တခ်ိဳ႕အသံုးအႏွဳန္း ကြာသေလာက္သာ ကြာပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံက ( အထူးသျဖင့္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္၊ စစ္ေတြျမိဳ႕မ်ားမွ ) ဘဂၤ ါလီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွဘဂၤ ါလီ မ်ားႏွင့္မ်ိဳးႏြယ္တူ၊ ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီျပဳမွဳ ေနာက္ပိုင္း ( ၁၈၂၃ ေနာက္ပိုင္း ) တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဖက္မွ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ဟူေသာအဆိုကို က်ေနာ္ ပိုေထာက္ခံပါသည္။ 

     ( ၂ ) ဘဂၤ ါလီလူမ်ိဳးတို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ျခမ္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမယုျမစ္ဝွမ္း တေလွ်ာက္တြင္ လူနည္းစု ( minority ) မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ “လူမ်ားစု ( majority ) မ်ားသာျဖစ္ၾက ပါသည္။ သူတို႕၏ လူဦးေရတိုးပြားႏွဳန္းက အလြန္လွ်င္ျမန္သျဖင့္ ယခု ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသတြင္ ဘဂၤါလီႏွင့္ ရခိုင္လူဦးေရ အခ်ိဳးအစားမွာ 94: 06 ျဖစ္ပါသည္။ ရေသ့ေတာင္ ျမိဳ႕နယ္၏ demographic data ကို မသိရေသာ္လည္း ဘဂၤ ါလီႏွင့္ရခိုင္လူမ်ိဳး အခ်ိဳးအစား 70:30 ေလာက္ ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။ စစ္ေတြမွာေတာ့ ဘဂၤ ါလီႏွင့္ ရခိုင္ဦးေရ အၾကမ္းအားျဖင့္ 40:60 ေလာက္ ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ဘဂၤါလီ ( lobby သမား )မ်ား ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကမၻာ့မီဒီယာႏွင့္ မူဆလင္ကမၻာက သူတို႕ကို လူနည္းစု ( minority ) ဟုခ်ည္း ပဲရည္ညႊန္းသံုးစြဲေနၾကပါသည္။ တကယ္မသိၾကလို႕လား၊ သိလွ်က္ႏွင့္ တမင္သံုးစြဲေနၾကတာလားဟု ထင္မွားဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ “minority” ကို တာဝန္မဲ့သံုးစြဲသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္လူမ်ားစုတို႕က မူဆလင္ဘာသာဝင္ လူနည္းစုကို ဘာသာေရးစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲေနဟန္ အထင္ေရာက္ေစပါသည္။
    
    
     ဘဂၤါလီမ်ား၏ ေမြးဖြားႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက ဘဂၤါလီ ဦးေရႊေရာက္ဒူလာ မိသားစုအေၾကာင္းကို ဥပမာေပး ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဦးေရႊေရာက္ဒူလာတြင္ မိန္းမ ေလးဦး၊ သားႏွင့္သမီး ၂၈ ဦး၊ ေျမးမ်ား ၄၉ ဦး စုစုေပါင္း မိသားစု၀င္ ၈၂ ဦး ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေမြးဖြားႏႈန္းကို ေဖာ္ျပရန္ "စကားလုံး ရွာလို႔ မရႏိုင္ေၾကာင္း" ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ( ၃၀ ဇူလိုင္ ၂၀၁၂ )

http://news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14792:2012-07-30-13-24-51&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

     ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တျပည္နယ္လံုးတြင္သာ လူမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤါလီေတြက သူတို႕ မူဆလင္ေတြကိုသတ္ျဖတ္ျပီး စုပံုထားသည္ဆိုသည့္ လုပ္ၾကံ၊ လီဆယ္ထားေသာဓါတ္ပံုမ်ားကို၎၊ အသတ္ခံရသည္ဆိုေသာ မဟုတ္မမွန္၊ ယုတၱိမတန္သည့္ ကိန္းဂဏန္းကို၎ ျဖန္႕ေနၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာကလည္း သူတို႕ကို သံေယာင္လိုက္ကာ “Rohingya minorty” ေတြကိုလူသားခ်င္းစာနာ ၾကပါ ဟုခ်ည္း တြန္းေျပာေနၾက ပါသည္။ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ျမိဳ႕နယ္ထဲက လူဦးေရ၏ ၆% မွ်သာရွိ ေသာ ရခိုင္လူနည္းစု ( minority ) တို႕၏ အေရးအၾကီးဆံုး လူ႕အခြင့္အေရး ျဖစ္သည့္ “အသက္ခႏၶာ လံုျခံဳမွဳ” ကိုကား ေယာင္၍မွ်ပါးစပ္မဟၾကေပ။  

     ဒုတိယအၾကိမ္ ဘက္မလိုက္ဘဲေရးရလွ်င္ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္မွာ ရခိုင္လူဦးေရက အမ်ားစု ( majority ) ျဖစ္ျပီး ရခိုင္လူမ်ိဳး ( ျဖစ္ဟန္ရွိသူ ) ေတြက ေတာင္ကုတ္ကားလမ္းေပၚမွာ လူအုပ္ျဖင့္ ပိတ္ဆို႕ကာ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးဆယ္ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းကေတာ့ အလြန္အရုပ္ဆိုးေသာ majority က minority ကို အႏိုင္က်င့္မွဳ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအျပဳအမူကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း စိတ္မသက္ မသာ ျဖစ္ခဲ့ဟန္ရွိျပီး “ဒါ တရားဥပေဒမစိုးမိုးတာပဲ” ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစုက ဤ ရခိုင္-ဘဂၤ ါလီအၾကမ္းဖက္မွဳအေပၚ သူမ တစံုတရာ ျဖန္ေျဖ ေျပာဆို သည္ကို ၾကားလိုၾက ေသာ္လည္း သူမက အားလံုး၏စိတ္ကြက္မွဳကိုခံယူ၍ ေရငံုႏွဳတ္ပိတ္ေနခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ့္အေနျဖင့္ လည္း က်ေနာ္တို႕၏ “ဒီမိုကေရစီ အနာဂါတ္ခရီး” အတြက္ သူမကို တိုင္းျပည္က၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတိုင္းက အထူးခ်စ္ခင္ေနဖို႕ လိုအပ္သည္ဟု ယံုၾကည္သျဖင့္ အမ်ားနည္းတူ သူမကို တစံုတရာ ဝင္ေျပာေစလိုခဲ့ေသာ္လည္း ဘာမွမေျပာခဲ့သည့္အတြက္ သူမ၏ “ပြဲလန္႕တုန္း ဖ်ာမခင္းတတ္မွဳ၊ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္မထုတ္တတ္မွဳ” ကိုေတာ့ အံဘြယ္ဘနန္း ျမင္လိုက္ ရပါသည္။ 

     ဤပြဲမွာ အၾကီးအက်ယ္ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထြက္သြားသူကေတာ့ သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူ၏ အစိုးရအဖြဲ႕ ( ဝန္ၾကီးအခ်ိဳ႕ ) ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္သည္ သမၼတၾကီးကို ေထာက္ခံ အေကာင္းျမင္သူ တဦးသာျဖစ္ျပီး၊ တခ်ိဳ႕လူေတြလို သူဘာလုပ္လုပ္အျပစ္ေျပာဖို႕ ေစာင့္ေနသူမဟုတ္ပါ။သို႕ႏွင့္ပင္ လည္း ယခုလူေတြက အထူးသျဖင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြက အံုးအံုးၾကြက္ၾကြက္ ေထာက္ခံေနၾကေသာ  UNHCR ေကာ္မရွင္နာမင္းၾကီးကို သမၼတၾကီးေျပာလိုက္သည့္စကားကို သူ တကယ္ ထိုသို႕လက္ေတြ႕ လုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္၍ေျပာခဲ့သည္ဟု က်ေနာ္မယံုၾကည္မိပါ။ သမၼတ တေယာက္အေနႏွင့္ UNHCR က ထိုသို႕လုပ္ေပးဖို႕ မျဖစ္ႏိုင္သည္ကို သူ မသိမဟုတ္၊ သိျပီးျဖစ္ပါလိမ့္ မည္။ ထိုသို႕ သိလွ်က္ႏွင့္ပင္ ( ညွာညွာတာတာ ေတြးေပးရလွ်င္ ) ရခိုင္ေတြက “ဗမာလက္ေအာက္မွာ မေနဘူး၊ အခု Federal Union ေလာက္နဲ႕ မေက်နပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ Independence ပဲ လိုခ်င္တယ္ ဟု အသံထြက္ လာၾက၍ ဇာတိပုည ဂုဏ္မာန ထက္သန္လြန္းသည့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကို ႏွစ္သိမ့္သည့္ အေနျဖင့္ ေသာ္၎၊ ( မညွာမတာ ေတြးေပးရလွ်င္ ) ေဒၚစုက “မူသမား ( person of principle ) တေယာက္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အေၾကာင္းတခုခုရွိ၍ ( ဥပမာ၊ ေတာင္ကုတ္ ၁၀ ေလာင္းျပိဳင္ လူသတ္မွဳကို ကိုယ့္ဖက္က လြန္သည္ထင္၍ ) ရခိုင္-ဘဂၤ ါလီပဋိပကၡတြင္ ဘာမွဝင္မေျပာသာဘဲ ရွိေနရာ၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၉၀% ေလာက္က အားမလို အားမရ၊ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကခိုက္  သူ႕သမၼတသက္တမ္း အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ေထာက္ခံမွဳကို ရယူလို၍၎ ေျပာခဲ့သည္ဟု ယူဆပါသည္။
    
     ေတာင္ကုတ္ ကားလမ္းလူသတ္မွဳသည္ မူဆလင္လူငယ္ ( ၃ ) ဦးက ရခိုင္လူမ်ိဳးမိန္းမပ်ိဳတဦးကို ပစၥည္းလုယက္၊ မုဒိန္းက်င့္ရံုျဖင့္ အားမရေသးဘဲ ဓါးျဖင့္သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ကို ေဒါသထြက္ေနေသာ လူအုပ္ၾကီးက စိတ္မထိန္းႏိုင္ဘဲ ျပဳမူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ျပီး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္အစြန္းေရာက္ေသာ၊ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပုဂၢိဳလ္ တဦးခ်င္း၊ ကိစၥတခုခ်င္း အေနႏွင့္ ရွဳျမင္က်င့္မရွိဘဲ ( not being taken individually, but taken in a race/ group ) အုပ္စုအေနျဖင့္ ရွဳျမင္တတ္ေလ့ရွိသူတို႕မ်ားသည့္ ( အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲေသာ ) ႏိုင္ငံေတြမွာ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳ မေကာင္းသည့္ ( အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္ေတြ ၾကာရွည္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ သည့္ ) ႏိုင္ငံေတြမွာ ျဖစ္တတ္ေလ့ရွိသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါသည္။ 

     ထိုသတင္းကိုၾကားရ၍ သည္ဖက္အျခမ္းမွာ ဘဂၤ ါလီ ( majority ) တို႕က ရခိုင္ ( minority ) တို႕ကို ဂလဲ့စားေခ်သည့္အေနျဖင့္ ဦးစြာ တိုက္ခိုက္ ( သတ္ျဖတ္၊ ေနအိမ္မီးရွိဳ႕ ) လာခဲ့ၾက ျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး၊ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ရခိုင္ေတြက အစၥလမ္ဘာသာဝင္ ဘဂၤ ါလီေတြကို စတင္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာစစ္တပ္ ကလည္း အထက္အမိန္႕ရလွ်င္ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး၊ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတို႕တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုပင္“သကၤန္းဝတ္” မ်ားဟုဆိုကာ ပစ္ခတ္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ယခုတၾကိမ္ ( အစိုးရသစ္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သစ္လက္ထက္ ) တြင္ေတာ့ ထူးထူးျခားျခား သေဘာေကာင္းကာ လခ်ီၾကာေသာ အဓိကရုဏ္းတခုလံုး အတြင္း ခ်ီတက္လာၾကေသာ လူအုပ္ထဲ သို႕ ေသနတ္မပစ္ေဖာက္ခဲ့ပါ။ စဥ္းစားၾကည့္ၾကရေအာင္။ စစ္တပ္က ေသနတ္ျဖင့္မပစ္ဘဲ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ႕ေတာင္၊ စစ္ေတြလို ဘဂၤ ါလီေတြ လူမ်ားစုျဖစ္သည့္ ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာ မူဆလင္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီ အသက္ဆံုးရွံဳး ႏိုင္ပါမည္လား။ 

     သို႕ရာတြင္ ဘဂၤါလီႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ( တရားဥပေဒ စိုးမိုးမွဳ မရွိျခင္းျပႆနာဟု ရွဳျမင္အပ္ေသာ ေတာင္ကုတ္တိုက္ခိုက္မွဳမွအပ ) ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားဖက္ကသာ စတင္တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကသည္ကို “ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မွဳ” အျဖစ္ အဆမတန္ ပံုၾကီးခ်ဲ႕ခဲ့ၾကပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ၃၀-၇-၂၀၁၂ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီး ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းေဌး၏ တရားဝင္ ေျပာၾကားခ်က္အရ အဓိကရုဏ္းအတြင္း ရခိုင္လူမ်ဳိး ၃၁ ဦး၊ ဘဂၤါလီ ၄၆ ဦး စုစုေပါင္း ၇၇ဦး ေသဆုံးၿပီး၊ ၁၁၂ ဦးသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္ကို( ဤသတင္းကို ယံုပါသည္ )  “ဘဂၤ ါလီေတြ ေထာင္ခ်ီေသၾကခဲ့ရသည္” ဟု သတင္းေတြကို ကေျပာင္းကျပန္ ပံုဖ်က္ခဲ့ၾကေလသည္။ 


ဖတ္ရတာ ၾကိဳက္ေသးလွ်င္ အပိုင္း ( ၂ ) ကို ေစာင့္ဖတ္ပါ။ က်ေနာ္ ခဏ နားပါဦးမည္။

ဘူး သီး ေတာင္ သား တ ေယာက္ က ေျပာ ျပ မည့္ ဘ ဂၤ ါ လီ ေတြ အ ေၾကာင္း

အ ပို င္း ( ၂ )

ျပ ည္ ေ ကာ င္း ေ အာ င္

၂။     သူတို႕ ဘာေၾကာင့္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ျဖစ္ခ်င္ၾကသနည္း။ ( Why Do They Want To Be Rohingyas ? ) 

၃။     ပတ္သက္သူမ်ား အားလံုးသို႕ အၾကံျပဳျခင္း ( Suggestions to All Concerning Parties )


1 comment:

  1. က်မလည္းရခိုင္ပါပဲ မွ်မွ်တတနဲ႔ဖတ္ရတာအရမ္းေကာင္းပါတယ္ ဒုတိယပိုင္းအားေပးေနပါတယ္။နီးစပ္ရာကိုဘာသာျပန္ဖို႕အၾကံေပးပါဦးမယ္ ။ မဟုတ္တမ္းတရားသတင္းေတြကသာ စလံုးသတင္းစာေတြမွာျပန္႔ေနပါတယ္ ။ဒီလိုေဆာင္းပါးမ်ိဳးေတြကို အမ်ားၾကီးရွဲေပးရမွာပါ ။ ေက်းဇူးပါ

    ReplyDelete